چه چیزی عامل خودکشی زنان می شود

نویسنده لیلا احمدپناه

خودکشی زنان دلایل اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی دارد وبیشتر در استان های محروم و در حاشیه رخ می دهد. مثلا در استان کوردستان و ایلام و کرمانشاه بیشترین آمار مربوط به خودکشی ثبت شده است که مشکلات مالی و اقتصادی فراوانی دارند.

لذا در این مناطق ارقام خودکشی بالاتر از آماری که ذکر می شود است.

زنانی که دچار فقر شدید مالی می شوند و چون سرپرستی و کار و شغلی ندارند که هزینه های خود و فرزندانشان را تامین نمایند از فرطناامیدی مرگ رابه خفت و خواری ترجیح می دهند و دچار تخریب شدید روانی و نهایتن مرگ اقدام به خودکشی می نمایند.

اصولن خودکشی و انجام آن نشانه ناامیدی و افسردگی توان فرسای روانی است که در زنان به مراتب بیش از مردان اتفاق می افتد.

دلیل دیگر خودکشی زنان وجود سنت های ناشی از تسلط و حکومت مرد سالاری در جوامع عقب مانده وغیر پیشرفته است زیرا زنان در چنین نظام هایی از آزادی واقعی بی نصیب هستند و اگر در پی رویاها و امیال جنسی شان بروند مورد تهدید و ارعاب مردان قرار می گیرند و اگر کاری کرده باشند پیش از کشته شدن توسط افراد نزدیک خانواده که فکر می کنند ناموسشان لکه دار شده خود را می کشند و بسیاری از این موارد به دلیل مسائل سنتی و ناموسی که به بیرون درز نکند آمار خودکشی به این لحاظ رسانه ای نمی شود.زیرا قوانین در ایران این خودکشی ها را به خشونت خانوادگی ربط می دهد.

با شرایط فقر و نابرابری ها ی اقتصادی و اجتماعی موجود در ایران و کوردستان که مهمترین عوامل مشکلات خانوادگی و بازتولید خشونت هستند. حتی خشونت علیه خود (خودکشی) زنان کورد آمار بالایی را از این خشونت به خود اختصاص داده اند.

آمار خودکشی در ایران سه برابر آمار رسمی اعلام شده است. دلیل دیگر خودکشی ناامیدی از آینده و عدم توانایی در تغییر وضعیت زندگی با بسترهای فروپاشی اجتماعی و اقتصادی و قانون های ضد زن از زمینه های خودکشی در ایران و خصوصا کوردستان به عنوان یکی از مناطق محروم ایران است.

خودکشی زنان امروزه به عنوان یک معضل اجتماعی در کوردستان شناخته شده که کاهش آمار آن بسته به سازو کارهای همه جانبه به خصوص در حوزه زنان دارد و جامعه کوردستان ایران فاقد آن است.

نمود بارز سیاست های حکومت اسلامی ایران در جهت عقب ماندگی اقتصادی و اجتماعی مناطق کورد نشین ایران نقش مستقیمی در افزایش خودکشی داشته است. لذا مشکلات اقتصادی مربوط به شغل و درآمد ازمهمترین عوامل تاثیرگذار در روابط خودکشی زنان و دختران است.

هر سال بیش از پنج درصد به آمارخودکشی در کشور افزوده خواهد شد و در این بین استان های غربی بیشترین آمار خودکشی را دارند.



AM:09:09:08/12/2019




‌ ‌ 824 ‌‌بار دیده شده‌‌