طلاق و چراهای آن

لیلا احمد پناه

طلاق مانند هر پدیده ای اجتماعی معلول عوامل متعدد از جمله روابط اجتماعی، اقتصاد، سنت، مذهب و فرهنگ حاکم بر جامعه است.

آمار طلاق به ویژه در ایران دوره ی جمهوری اسلامی نسبت به پیش از آن بالا رفته و سال به سال در حال افزایش است.

البته شرایط تاریخی و اجتماعی هم در وقوع طلاق دخالت زیادی داشته و دارند. این روزها نسل جدید که در دوره ی تغییر تاریخی جهانی به سر می برند تحت تاثیر قرار گرفته و به حقوق خود پی می برند و تن به ادامه ی زندگی مشترک اما پر از درد و خشونت مردان نمی سپارندو لذا در این حالت طلاق به دلیل وجود تبعیضات و نابرابری هایی اتفاق می افتد که معلول فرهنگ به جا مانده از دوره ی پدر سالاری است، در برخی موارد دخالت های بیجای خانواده های زن یا مرد در امور شخصی زوج ها نیز سبب طلاق می گردد.

در ایران اعتیاد مردان به مواد مخدر موجبات بیکاری آنان گردیده که فقر اقتصادی را به دنبال داشته و زن به حدی از نداری و یاس به خلا روانی می رسد که دچار اکراه می شود تا جاییکه جدایی با مرد را بر ماندن با وی ترجیح می دهد.

بیکاری در ایران که به دلیل فساد اقتصادی در راس هرم حکومت و کلن در پیکره ی آن ایجاد شده است مشکلات عدیده ای را برای مردم به ویژه قشرهای میانی و نیز طبقات پایینی که 80 درصد جمعیت را دربرگرفته به وجود آورده و دامن خانوارها را گرفته و توان خرید آنان را پایین آورده است و چون همیشه در روشی غلط مرد نان آور خانه محسوب شده در چنین حالتی بی درآمد می شود و نمی تواند شکم زن و بچه های خود را سیر کند و انواع نیازهای جاری آنان را برآورده نماید لذا ادامه ی بیکاری مرد باعث طلاق می شود.

طلاق به عنوان یک معضل اجتماعی که آسیب های زیادی به همراه دارد و چیزی در حدود یک سوم آمار ازدواج می باشد.

در ایران تقاضای طلاق همچنان در حال افزایش است و آمار طلاق در شهرهای سیستان و بلوچستان، خوزستان، خراسان رضوی، هرمزگان، خراسان جوبی و کوردستان بیشتر است.

و درنهایت بیکاری، اعتیاد و فقر که ارمغان جمهوری اسلامی است، نیز آمار طلاق را در جغرافیای ایران افزایش داده است.PM:03:20:29/12/2019
‌ ‌ 323 ‌‌بار دیده شده‌‌