نقدی بر اظهارات تند امام جمعه حکومتی سنندج در مورد احزاب کورد

آرام محمدی

آسونیوز- امامان جماعت حکومتی و افراد و مهره های وابسته به حکومت، اطلاعات و سپاه در طول چهار دهه حکومتداری رژیم ایران، همواره احزاب کوردی و بویژه احزابی را که در میان مردم کورد دارای پایگاه و جایگاه اجتماعی قدرتمندی هستند و شهروندان این احزاب را جزو لاینفک خود می دانند، مورد نقد قرار داده اند و همیشه با دیکته وزارت اطلاعات و سپاه احزاب کورد را مورد هجمه های تبلیغی واهی و انحرافی قرار داده اند.

فایق رستمی "امام جمعه حکومتی سنندج" نیز دیروز یکشنبه برابر با 8ام دی ماه سال جاری، در اظهاراتی دیکته شده از سوی ارگان های امنیتی رژیم ایران، احزاب کوردی از جمله کومه له و دمکرات را جیرخوار به اصطلاح دشمنان ایران توصیف کرده است.

این مهره ی حکومتی وابسته به اطلاعات و سپاه در بخش دیگری از اظهارات متناقض خود در جمع مدیران حکومتی مرکز بزرگ اسلامی غرب کشور در سنندج، عنوان کرد که دشمنان همواره به دنبال تفرقه و ایجاد شکاف بین اقوام مختلف در ایران بوده اند.

فایق رستمی در سخنان خود، نخست ملیت های ایران را تحقیر کرده و آنان را قوم خطاب کرده نه ملت، و دوم اینکه بر همگان روشن است که یکی از اهداف و ابزارهای رژیم جمهوری اسلامی ایران در طول حکومت نامشروع خود بر ایران و کوردستان، همیشه ایجاد فضای تفرقه ملی و مذهبی در میان شهروندان بوده است و در این راستا از تمامی امکانات موجود از جمله استفاده ابزاری از مهره های وابسته و تریبون های حکومتی نماز جمعه و غیره استفاده کرده است.

امام جمعه حکومتی سنندج، متاسفانه به کشتن شهروندان بی دفاع کورد از بدو ورود و تسلط رژیم و حمله گسترده و همه جانبه در سال 58 خورشیدی که تا کنون نیز ادامه دارد، سخنی به میان نیاورد. رستمی از کشتار سیستماتیک و هدفمند کولبران و کاسبکاران کورد که به طور مداوم مورد هدف مستقیم و بدون اخطار نیروهای مسلح رژیم ایران قرار می گیرند، مطلبی نگفت و در عین حال با سخنان خود مشروعیت و حقانیت رژیم ایران را مورد تایید قرار داد.

امام جمعه حکومتی سنندج در بخش پایانی سخنان خود به استفاده و به کارگیری جوانان و نخبگان کورد اشاره کرد. اما در واقع جوانان و نخبگان، ورزشکاران و افراد تحصیلکرده کورد و با توجه به بیکاری لجام گسیخته در کوردستان و تورم و گرانی حاکم بر بازار، به شغل پرمخاطره کولبری روی آورده و در این راه جان خود را از دست می دهند.

در نهایت شهروندان فهیم و آگاه کورد در جای جای ایران و کوردستان و حتی خارج از ایران، به این امر واقف و آگاهند که احزاب کوردی از جمله کومه له همواره در راستای اهداف بلند ملت کورد گام برداشته و تلاش می کند و نیروی پیشمرگ خود را با هدف خدمت به ملت به کارگیری خواهد کرد ولاغیر...PM:03:59:30/12/2019
‌ ‌ 750 ‌‌بار دیده شده‌‌