شمار کودکان کار در ایران بیش از 7 میلیون برآورد می شود

آسونیوز- یک پژوهشگر آسیب های اجتماعی و مردم شناس اعلام کرده که با احتساب کودکان کار خانگی، شمار کودکان کار در ایران بیش از 7 میلیون برآورد می شود.

این پژوهشگر عنوان کرده است که با توجه به فقدان تحقیقات جامع و نبود آمارهای دقیق تر در خصوص شمار کودکان کار در ایران و همچنین اعلام آمارهای متناقض از سوی رژیم، علاوه بر کودکان کار خیابانی، باید آمار کودکانی را که در کارگاه های زیر زمینی مشغول به فعالیت هستند را در آمارها محاسبه کرد.

همچنین علیرغم شیوع و گسترش ویروس کرونا در 31 استان ایران، نگرانی های شدیدی در باره ی ابتلای  کودکان کار به این بیماری وجود دارد و مسئولین حکومتی تا کنون هیچ برنامه و راه کاری جهت ساماندهی و یا حمایت از کودکان کار را در دست تدوین و اقدام ندارند.


AM:11:01:04/04/2020
‌ ‌ 154 ‌‌بار دیده شده‌‌