نهادهای حکومتی در کوردستان در تلاش اند که کمپین های مردمی مبارزه با کرونا را منحرف کنند

آسونیوز- با شیوع ویروس کرونا در ایران و شهرها و روستاهای مختلف کوردستان و همچنین بی کفایتی مسئولین مربوطه و ارگان های مرتبط حکومتی در راستای مبارزه با این بیماری، شهروندان کورد به طور خودجوش و با کمترین امکانات و با هزینه های شخصی و یا جمع آوری کمک های مردمی با ضدعفونی کردن محلات و تحویل اقلام خوراکی به خانواده ها و غیره، در قالب کمپین های مختلف مردم نهاد به یاری شهروندان شتافتند.

در این میان افراد سودجو و مهره های وابسته به رژیم ایران با نفوذ در کمپین های مردمی با ایجاد شکاف و تفرقه میان اعضای این کمپین ها در صدد انحراف و به بیراهه بردن اقدامات انسانی آنان برآمده اند.

گزارشات حاکی از آن است که، در برخی از شهرهای کوردستان از جمله در شهرستان سقز، مریوان و بوکان نهادهای حکومتی و امنیتی در تلاش اند اقدامات فعالین را کم اهمیت نشان داده و در واقع آن را به نفع خود مصادره نمایند.

ایجاد کمپین های مردمی و فعالیت آنان در راستای مبارزه با کنترل ویروس کرونا و یاری رساندن به شهروندان است و هیچ نهاد حکومتی در شکل دادن و یا سازماندهی این کمپین ها نقشی نداشته اند و به صورت خودجوش بوده است.PM:12:16:11/04/2020
‌ ‌ 169 ‌‌بار دیده شده‌‌