راه اندازی بخش ویژه ی دریافت کمک های نقدی مردمی در وب سایت علی خامنه ای

آرام محمدی

آسونیوز- پس از برپایی چادرهای سپاه و دیگر نهادهای تحت نظارت بیت خامنه ای در راستای اخاذی از مردم اقصی نقاط ایران و کوردستان، به تازگی بخش ویژه ای برای دریافت کمک های نقدی مردمی در وب سایت علی خامنه ای راه اندازی شده است.

وب سایت علی خامنه ای 9 بخش مربوط به جمع آوری وجوهات یا در واقع سرکیسه کردن مردم دارد. هم اکنون نیز بخش جدیدی به این 9 بخش با هدف اخاذی بیشتر در قالب جمع آوری کمک های نقدی مردمی برای کمک به آسیب دیدگان ناشی از بیماری کرونا در این وب سایت راه اندازی شده است.

حال این پرسش را باید مطرح کرد که، علیرغم در اختیار داشتن میلیاردها دلار اموال و ثروت های بادآورده ای که در اختیار خامنه ای، حاکمیت و دیگر نهادهای تحت مالکیت و حمایت وی است، به چه علت از آن در راستای مبارزه با ویروس کرونا استفاده نمی شود؟ و چرا از دارایی و اموال هنگفت و سرسام آور سازمان ها، مراکز مذهبی و یا نهادهای تحت نظر خامنه ای که مالیات نیز پرداخت نمی کنند، در مقابله با کرونااستفاده نمی شود؟

در حالی که نهادهای حکومتی از مردم تقاضای کمک های مالی دارند که وضعیت معیشتی شهروندان در بدترین شرایط ممکن قرار دارد و اقتصاد ایران در حال فروپاشی است. از یک سو خامنه ای، بیت او و سپاه در شرایطی از مردم درخواست وجه نقد می کنند که، بیشتر آنان خانه نشین بوده اند و کسابت ها و مشاغل مختلف نیز به طور کامل راکد و بدون درآمد بوده است.

از طرف دیگر، دولت که متولی و حافظ جان و مال مردم است، پرداخت وام ناچیز یک میلیون تومانی را پس از 2 ماه که قرار بوده به حساب سرپرست خانوارها واریز نماید، اما همین وام ناچیز نیز تا کنون پرداخت نشده و دولت حسن روحانی در ابتدا به فکر تدوین برنامه ای مبنی بر چگونگی دریافت و نحوه بازپرداخت آن از سوی مردم شده است.

رژیم ایران در مقایسه با دیگر کشورهای جهان در راستای مقابله با ویروس کرونا، بلعکس عمل کرده است. در سایر کشورهای درگیر با کرونا، دولت ها به پرداخت وجه نقد و ارزاق روزانه به شهروندان خود اقدام کرده اند، اما در حاکمیت رژیم ایران، علاوه بر بی کفایتی در راستای مقابله و پیشگیری از بیماری کووید 19، شهروندان باید هزینه های دولت را نیز تامین نمایند. اما در این میان نباید تلاش کمپین های مختلف مردمی در مقابله با ویروس کرونا در ایران و بویژه در کوردستان را نادیده گرفت.


PM:09:33:17/04/2020
‌ ‌ 150 ‌‌بار دیده شده‌‌