اعتیاد در سیاستی مدیریت شده در میان زنان در ایران افزایش داشته است

آسونیوز- معضلات اجتماعی از جمله اعتیاد همزمان با بر سرکارآمدن رژیم جمهوری اسلامی افزایش چشمگیری داشته و در این میان در سیاستی مهندسی شده زنان و دختران کم سن و سال در ایران هدف قرار گرفته شده اند.

مافیای سپاه و نهادهای امنیتی، علاوه بر پخش و ترویج انواع مواد مخدر بویژه مواد صنعتی در میان جامعه، با ترانزیت و صادرات کلان مواد مخدر به سایر کشورهای منطقه و جهان، مبالغ میلیاردی را به دست آورده و آن را در راستای ترویج تروریسم در جهان هزینه می کنند.

سرکرده های سپاه از گذشته تا کنون به طور مستقیم در قاچاق مواد مخدر دست دارند و با باندهای مافیایی در دیگر کشورهای منطقه و جهان کماکان ارتباط مستقیم داشته و آن را حفظ کرده اند.

بر اساس گزارشات، 8 درصد مواد مخدر در ایران کشف و مابقی از سوی سپاه توزیع و یا ترانزیت می شود. سال های گذشته نیز با تصویب مجمع تشخیص کاشت برخی از مواد مخدر در ایران از سوی برخی از نهادها در قالب مرفین برای بیمارستان ها بالمانع اعلام شد و عملن وجه قانونی به ترویج و توزیع انواع مواد مخدر در ایران داده شد.

از جمله موارد افزایش اعتیاد را در میان زنان و دختران را می توان دسترسی آسان به مواد مخدر، سوء استفاده از زنان و دختران، فقر، نابسامانی های اجتماعی که خود حاکمیت بانی و مسبب آن هستند، و ده ها و صدها مورد دیگر را نام برد.


AM:10:46:22/04/2020
‌ ‌ 142 ‌‌بار دیده شده‌‌