گزارشی کوتاه از نقض حقوق بشر در مورد اعدام های اخیر در کوردستان

آرام محمدی

آسونیوز- اعدام در میان اکثر کشورهای جهان بەعنوان یکی از موارد نقض حقوق بشر تلقی شدە و در این میان حاکمیت ایران نیز همواره از این مورد بە عنوان یکی از ابزارهای سرکوب در راستای ایجاد رعب و وحشت با هدف بقای خود بهره می برد.

دستگاە قضایی رژیم ایران به طور مستمر و مداوم با اعدام شهروندان، حق طبیعی حیات را از آنان گرفتە وعلیرغم فشار و انتقاد نهادهای حقوق بشری جهت جایگزین کردن احکامی دیگر به جای اعدام، کماکان این اقدام غیرقانونی و قتل عمد دولتی را تداوم و تکرار می کند و این تبصره در پیچ و خم ادرای مجلس ایران همچنان راکد، و در پروسه اجرایی قرار نگرفته و خود این امر نیز ناشی از اعمال دخالت و نفوذ نهادهای امنیتی و مراجع به اصطلاح تقلید صورت می گیرد.

بر پایە آمار سازمان های حقوق بشری و همچنین گردآوری شدە، بیش از 60 درصد اعدام ها در زندان های رژیم ایران رسانەای نمی شود واصطلاحن بە آن اعدام های مخفیانه می گویند. در ضمن؛ ایران بە تناسب میزان جمعیت، بالاترین اعدام شهروندان خود در دنیار را دارا است.

در این میان صدور و اجرای حکم اعدام برای نوجوانانی که زیر سن قانونی مرتکب جرم شده اند، در حالی در ایران صورت می گیرد که، در سال 1372 خورشیدی، رژیم معاهده نامه ی سازمان ملل متحد مبنی بر رعایت حقوق کودکان و نوجوانان را امضا کرده است.

اکنون با توجە اعدام های گستردە و فلەای در ایران وهمچنین نگاە امنیتی و سیاسی حاکمیت بە کوردستان و با نگاه به ماهیت این رژیم ارتجاعی، بە گزارشی از اعدام شهروندان از مورخه (18 آوریل تا 24 آوریل) در ذیل اشارە می شود:

1- سه شنبه مورخه 21 آوریل/ 2 اردیبهشت ماه 99 خورشیدی، "شایان سعید پور" که در زمان نوجوانی مرتکب قتل شده بود، در زندان مرکزی سقز اعدام شد.

2- چهارشنبه برابر با 22 آوریل/ 3 اردیبهشت ماه "لقمان احمدپور" 30 ساله و پدر دو فرزند، در زندان مرکزی سنندج به دارآویخته شد.

3- همزمان چهارشنبه برابر با 22 آوریل/ 3 اردیبهشت ماه، "تورج مراد حاصلی" 34 ساله و متاهل، در سکوت خبری رسانه ها و بدون اطلاع وکیل و خانواده اش در زندان دیزل آباد کرمانشاه اعدام شد.

4- پنجشنبه برابر با 23 آوریل/ 4 اردیبهشت ماه؛ "سینا محمدی" از اهالی دهگلان، با سپری کردن 7 سال حبس، در زندان مرکزی سنندج اعدام شد.

5- جمعه برابر با 24 آوریل/ 5 اردیبهشت ماه، دو زندانی اهل بانه و محبوس در زندان مرکزی سنندج با اسامی "عبدالواحد فیضی و رامیار (پیام) مخلص، از سوی دستگاه قضایی رژیم ایران در این زندان به دارآویخته شدند. 

یادآور می شود که، با پادرمیانی معتمدین و ریش سپیدان محلی و تلاش فعالین مدنی و با رضایت اولیای دم، یک زندانی کورد دیگر با نام "عدنان میرکی" از اعدام رهایی یافت و دو زندانی کورد دیگر با اسامی "سعید محمد پور اهل کرمانشاه و حسین حیدری" که پیشتر به اعدام محکوم شده بودند، با رضایت خانواده شاکیان مبنی بر پرداخت دیه، حکم اعدام آنان به تعویق افتاد.


PM:09:15:24/04/2020
‌ ‌ 162 ‌‌بار دیده شده‌‌