به رسمیت شناختن حقوق برابری زنان در ایران

ن/ ندا آتشباز

در هر حرکتی مبنی بر این که زنان جهان به دلیل نقش حیاتی و موثر آن‌ها در شکل گیری و تقویت جوامع، خانواده‌ها، دولت‌ها، و مشاغل، افتخار می شود. بینش، رهبری و شجاعت آن‌ها تحسین خواهد شد و بر تعهد خود در ایجاد فرصت‌های برابر برای زنان در همه جا تأکید می‌کنیم. زنان از طریق تلاش قابل توجه خود، و پیشبرد اهداف در کوردستان و ایران، پیشرفت شگرفی را در مبارزه جهت تحقق برابری و عدالت برای همگان رقم خواهند زد. حزب کومه‌له کردستان ایران نیز از تمامی زنان در هر نقطه از جهان، و بالاخص جامعه زنان در ایران و کوردستان حمایت می کند و در عین حال جهت دستیابی به برابری و احقاق حقوق آنان نیز در طول سالیان متمادی تا کنون مبارزه کرده است.

زنان غیور و توانمند کوردستان و ایران بر تمام جنبه‌های زندگی و فرهنگ تاثیر مستقیم گذاشته و در این زمینه به پیشرفت های قابل توجهی دست یافته اند. قدرت، نبوغ و روحیه رهبری در زنان: مبتکرین، و پیشگامان را در شخصیت‌های ملی، دولتی، صنعتی، خانوادگی و جامعه شکل داده است. در همین زمینه به زنانی که ملت و جهان خود را تغییر دادنده اند افتخار می شود و بر تعهد خود جهت حمایت از نسل‌های بعدی از زنان پیش رو و مبارزو رویاهای "مطالبات و خواسته های" برجسته‌ایی که آن‌ها به میراث برده‌اند، تأکید می شود.

سراسر تاریخ، زنان در عرصه‌های مختلفی همچون علوم پایه، پزشکی، مهندسی، مبارزات سیاسی و مدنی، و نیروهای پسشمرگ پیش رو بود ه اند. حزب کومه له، برای توانمند سازی همه زنان در سراسر ایران و کوردستان جهت ادامه ی دستیابی به رویاهایشان "تحقق مطالبات" و پیشرفت جامعه تا فتح قله های جدید و در نهایت آزادی از ریز یوغ حاکمیت متحجر، متعهد می‌شود و زنان جامعه را برای موفق شدن در زمینه‌های کاری، خانوادگی، اجتماعی، پرورش مبتکران، کارآفرینان و غیره حمایت می‌کند.

کومه له به عنوان حزبی مردمی و داراری پایگاه اجتماعی، از جامعه زنان که جامعه ی ما را از طریق تلاش ها و اقدامات مدنی و سیاسی، فداکاری به خانواده و فداکاری خستگی ناپذیر در قبال جامعه، نوآوری، و همچنین در راستای صلح و رفاه گام برمی دارند، ادای احترام می کند و متعهد است که به مبارزات خود جهت آزادی و پیشرفت بیشتر جامعه زنان ایران بخصوص زنان کردستان ادامه دهد.

حزب کومه‌له کردستان ایران همه ساله از همه کشورها و سایر نهادهای حقوق بشری داخلی و بین المللی و فعالین و کنشگران مدنی می‌خواهد تا هیچ نرمشی در قبال تلاش خود برای جلوگیری از تجاوز و انواع خشونت‌های جنسی که به زندگی و شأن زنان در اقصی نقاط ایران و کوردستان آسیب می‌زند، نداشته باشند. در طول تاریخ مبارزاتی کومه‌له، همچنین این حزب به تحمل سختی و مشقت زنان آواره و همچنین زنان گرفتار در زندان های حکومتی ایران توجه خاص و ویژه ای کرده و خواهد کرد.
حزب کومه‌له کردستان ایران دست آوردهای اجتماعی، اقتصادی، فرهنگی و سیاسی زنان را تحسین می‌کند و تلاش فراوانی را در راستای تسریع برابری جنسیتی آنان کرده است.

کومه له، با ایجاد کمپین های مختلف و تلاش های مستمر و مداوم، از همه و همه می‌خواهد تا موانع پایدار علیه برابری جنسیتی را برطرف کنند. تاریخ به ما آموخته است، تغییر با فعالیت‌های جمعی ایجاد می‌شود. باهم خواهیم توانست خود را برای پایان خشونت‌هایی بر پایه جنسیت است، پایان دهیم. ما خواستار ایجاد عدالت اقتصادی، اجتماعی و حقوق یکسان آن برای همگان هستیم، استقلال جسمی، سلامت جنسی و تولید مثل و حقوق زنان و فعالیت‌های فمنیستی برای عدالت اقلیمی.

حقوق و برابری زن را به رسمیت می‌شناسیم، و در عین حال تصدیق می‌کنیم که وقتی زنان از نظر اقتصادی توانمند هستند، می‌توانند سرمایه‌گذاری بیشتری در خانواده‌ها، جوامع انجام دهند، که این تولید اثر فزاینده‌ای در رشد اقتصادی دارد و باعث ثبات می‌شود. مازنان، در تلاش برای برابری و فرصت‌ها هوشیار هستیم تا همه زنان در مسیرهای جدید بدرخشند، رویاهای خود را دنبال کنند، و به تمام پتانسیل خود دست یابند.


PM:04:47:28/04/2020
‌ ‌ 968 ‌‌بار دیده شده‌‌