روز جهانی کارگر گرامی باد

آسونیوز- هر ساله در آستانه روز جهانی کارگر، این قشر زحمتکش از اجتماع و یا فعالین این عرصه از سوی رژیم جمهوری اسلامی مورد سرکوب و بازداشت قرار می گیرند.

کارگران در ایران در شرایطی به استقبال روز جهانی کاگر می روند که فشار اقتصادی و معیشتی، مشکلات عدیده و دوچندانی را برای آنان و خانواده هایشان فراهم کرده است.

شرایط کارگران در ایران با سایر کشورهای دنیا تفاوت بسیاری دارد و هر روزه وضعیت و شرایط کارگران به طور اسفناکی در سایه سار حکومت به اصطلاح اسلامی ایران بدتر می شود.

در طول 40 سال گذشته، مردم و بویژه قشر کارگر و کم درآمد جامعه، قربانی رانتخواری، باندبازی، دزدی های کلان و سازمان یافته، غارت و چپاول ثروت و اموال اجتماعی و ده ها و صدها مورد دیگر از سوی حاکمیت و ارگان های وابسته حکومتی شده اند.

با توجه به ماجراجویی های سردمداران ایران و دخالت های سیاسی و نظامی در کشورهای منطقه و جهان و همچنین گسترش تروریسم و حمایت از نیروهای نیابتی، موجب اعمال تحریم های گسترده آمریکا و جامعه جهانی بر ایران شده است و در این میان قشر کارگر بیشترین ضربه را از وضعیت و شرایط بد اقتصادی متحمل شده اند.


AM:09:55:29/04/2020
‌ ‌ 212 ‌‌بار دیده شده‌‌