سخنگوی ستاد نیروهای مسلح: مرگ چهارتا پزشک، پرستار، چند نیروی بازنشسته و کادر بر اثر کرونا، عددی نیست!!

آسونیوز- ابوالفضل شکارچی از عناصر سپاه و سخنگوی ستاد کل نیروهای مسلح رژیم ایران، شب سه شنبه 9 اردیبهشت ماه سال 1399خورشیدی، طی سخنانی در یک برنامه ی تلویزیونی گفت: مرگ چهارتا پزشک، پرستار، چند نیروی بازنشسته و کادر بر اثر کرونا عددی نیست.

این مهره ی وابسته به سپاه ادامه داد ویروس کرونا نه تنها کوچکترین خدشه ای به آمادگی دفاعی نیروهای مسلح ما وارد نکرده، بلکه آن را تقویت کرده است.

شکارچی گفت: ما ار کرونا اصلن آسیب ندیده ایم، عده ی کمی از نیروهای بازنشسته ما که مجروحیت یا بیماری زمینه ای داشتند و تعداد معدودی از نیروهای کادر ما که درگیر همین ماجرای کرونا بودند جان باختند که قابل توجه نبوده و رقم قابل توجهی نیست.

شایان ذکر است که او در بخش دیگری از سخنان خود به بازداشت نزدیک به 4000 نفر به اتهام "شایعه پراکنی" در مورد کرونا اشاره کرد.

در شرایطی فعالین شبکه های اجتماعی به اتهام شایعه پراکنی در مورد مرگ و میر ناشی از کرونا بازداشت می شوند که، در ایران رسانه های مستقل وجود ندارد و با اعمال نفوذ نهادهای امنیتی، آمار قربانیان ویروس کرونا در ایران، غیرواقعی منتشر می شود.


PM:04:31:29/04/2020
‌ ‌ 368 ‌‌بار دیده شده‌‌