وضعیت کارگران در 40 سال حکومتداری رژیم جمهوری اسلامی ایران

آسونیوز- وضعیت کارگران در طول 40 سال حاکمیت سردمداران رژیم ایران، همچون دیگر اقشار و اصناف مختلف جامعه در بدترین شرایط ممکن قرار داشته و گسترش بیماری کرونا در زمانی که اقتصاد ایران روبه فروپاشی و نابودی است، تاثیر مستقیم و بسزایی بر معیشت کارگران و خانواده های آنان داشته است.

کارگران در ایران و کوردستان همواره از سوی حکومت به سوی تبعیض بیشتر، فقر و فاصله طبقاتی سوق داده می شوند و در این روزها، هزاران نفر دیگر از آنان علاوه بر بیکاری، به زیر خط فقر سقوط می کنند.

با بستن بودجه سال 99 نیز هیچ تغییر اساسی مبنی بر افزایش حقوق و دستمزدهای کارگران صورت نگرفت و برای سال جاری، با وجود تورم بالای 50 درصد، حداقل دستمزد تعیین شده تنها 15 درصد افزایش یافته و این رقم ناچیز کمتر از یک سوم هزینه های زندگی آنان را پوشش می دهد.

شیوع ویروس کرونا در ایران نیز، موجب اخراج و یا تعدیل هزاران نیروی کار را فراهم کرده است و بر اساس پیش بینی مهره های رژیم در مجلس، تا 6 میلیون نفر از افراد شاغل بیکار و به جمع خیل عظیمی از بیکاران افزوده می شوند.

بر همین اساس، خانواده های کارگران که حداقل دستمزدها را بدون هیچ حمایت بیمه ای دریافت می کنند، بیش از نیمی از جمعیت ایران را تشکیل می دهند. به این ترتیب بالغ بر 70 درصد از جمعیت ایران به زیر خط فقر مطلق رانده می شوند.

از سوی دیگر، خصوصی سازی و بهره کشی و استثمار کارگران، نبود تشکل های کارگری، تهدید، احضار، بازداشت و حبس های طولانی مدت و انگ سیاسی و شلاق، از دیگر مشکلات و معضلات جامعه کارگری در ایران و کوردستان است و خود این مُهم نیز یکی از صدها دستاورد رژیم ایران است.

یادآور می شود که تنها در طی چند روز گذشته 10 فعال کارگری کورد در سنندج از سوی نهادهای امنیتی، احضار و مورد بازجویی قرار گرفته اند. در سال گذشته نیز در آستانه روز جهانی کارگر، بالغ بر 15 فعال کارگری، از سوی ارگان های امنیتی احضار، و تعدای از آنان از سوی دستگاه قضایی رژیم به حبس محکوم شدند.


PM:03:00:01/05/2020
‌ ‌ 488 ‌‌بار دیده شده‌‌