افزایش زباله گردی در سنندج

آسونیوز- زباله‌گردی مدت‌هاست که مورد توجه افکار عمومی قرار گرفته است. بسیاری از کارشناسان حوزه علوم اجتماعی و حتی مردم عادی، این پدیده را به عنوان زخمی عمیق بر پیکر جامعه ایران می‌دانند.

زباله گردی همواره یکی از پدیده های اجتماعی است که از زمان بر سرکار آمدن رژیم جمهوری اسلامی، و به سبب بی کفایتی و بی توجهی دولت های گذشته و حال ایران در قبال کودکان، گریبانگیر آنان شده و به ناچار جهت تامین امرار معاش خود، به آن روی می آورند.

خطر این ماجرا زمانی بیشتر می‌شود که، در دوران اپیدمی کرونا، همچنان کودکان زباله‌گرد وارد سطل‌های بزرگ زباله یا «دپوی زباله‌ها» می‌شوند تا بتوانند سهمیه روزانه‌ای که کارفرما برای آنها مشخص کرده است،فراهم کنند.

سطل‌های زباله اغلب پر از شیرابه زبالات و محل تجمع حشرات گوناگون هستند که حتی در شرایط عادی نیز محیط مناسبی برای رشد و انتقال انواع بیماری‌ها تلقی می‌شوند. با این حال، موضوع کودکان زباله‌گرد همچنان بدون راه حلی جدی و عملی از سوی مسئولان باقی مانده است.

بر اساس گزارشات میدانی از سنندج و دیگر شهرهای کوردستان، طی سال های اخیر زباله گردی کودکان روبه افزایش بوده است و مسئولین محلی و استانی تا کنون هیچ اقدام جدی در راستای مبارزه به این پدیده و زخم اجتماعی که ناشی از ناکارآمدی خود رژیم بوده، صورت نداده است.

در این میان کودکان بد سرپرست و یا بی سرپرست بیشتر از سایر همنوعان خود، در معرض دیگر مخاطرات اجتماعی از جمله اعتیاد، دزدی و تجاوز و غیره قرار می گیرند.


AM:10:43:07/05/2020
‌ ‌ 414 ‌‌بار دیده شده‌‌