درخواست کمک سه کشور حوزه ی خلیج فارس از اسراییل جهت مقابله با کرونا

آسونیوز- یکی از مقامات ارشد یکی از این کشورها گفته است که سه کشور عربی حوزه ی خلیج فارس به شدت مشغول همکاری و درخواست کمک از اسراییل برای مقابله با بیماری کرونا هستیم.

این مقام ارشد گفته است: یکی از این سه کشور مخفیانه از اسراییل کمک خواسته تا با تاسیس سیستم پیشرفته ی "تله مدیسین" به این کشور برای مقابله با پاندمی ویروس کرونا کمک کند.

امارات متحده ی عربی و بحرین ماه ها است با بیمارستان "شِبای" رمات گن در ارتباط بوده اند؛ اکنون کشور سوم (احتمالا کویت) برای ایجاد تاسیسات پزشکی از راه دور، "تله مدیسین"، از اسراییل کمک خواسته است.

"یوئل هاریوین"، رییس بخش بین المللی این بیمارستان گفت: نمایندگان عالی رتبه ای از بحرین و امارات متحده ی عربی، پیش از بحران کنونی بطور منظم با بخش بین المللی مرکز درمانی "شِبا"ی اسراییل در ارتباط بوده اند.

علاوه بر این، یک کشور سوم خلیج فارس که به روابط مستحکم با اسراییل معروف نیست، اخیرن با "شِبا" تماس گرفته و خواهان کمک در نصب سامانه "تله مدیسین" برای درمان بیماران مبتلا به کوئید- 19 از راه دور شده است؛ "شِبا" در این سامانه تخصص دارد.

هاریوین از افشای نام این کشور خودداری کرد، اما ظاهرن به کویت اشاره داشته است.

لازم به ذکر است که کشورهای عربی و اسراییل از گذشته تا کنون روابط دیپلماتیک مناسبی با هم نداشته اند و در این میان کشور ایران نقش برجسته ای در تضعیف این روابط ایفا کرده است. اما پاندمیک شدن بیماری کویید-19 باعث شده که برخی از این کشورهای عربی با روی آوردن به اسراییل، از این کشور درخواست کمک کنند.

هاریوین در این ارتباط گفت: کشورهای خلیج فارس به ابعاد قدرت و نوآوری بخش بهداشت اسراییل واقف اند، و بطور روزافزون نیز آشکارا به آن اذعان می کنند. چگونه این وضعیت را یک گام به سوی استقرار روابط دیپلماتیک به پیش ببریم؟ آن تصمیمی است که سیاستمداران و دیپلمات ها می بایست بگیرند. ما فقط زمینه را برای آن مرحله آماده می کنیم.


PM:03:14:12/05/2020
‌ ‌ 89 ‌‌بار دیده شده‌‌