حجاب از مهمترین چالش های رژیم جمهوری اسلامی ایران است

آسونیوز- از ابتدای سرکارآمدن رژیم ایران و تثبیت این سیستم ارتجاعی در ایران، زنان از اقشاری بودند که مورد حمله و هدف همه جانبه حاکمیت ایران قرار گرفتند.

محمدرضا زیبایی نژاد از مهره های حکومتی و مسئول مرکز "تحقیقات زن و خانواده" با اذعان به اینکه مسئله ی حجاب از اولین چالش ها و از موضوعات مهم در حاکمیت ایران است، عنوان کرد که اگر در برابر این امر کوتاه و کمترین نرمشی نشان داده شود، باید به دیگر موارد نیز تن بدهیم. نکته این مسئله حاکی از آن است که رژیم ایران حاضر به عقب نشینی در مقابل خواسته ها و مطالبات زنان نیست.

این عنصر حکومتی در ادامه می گوید، نخستین چالش انقلاب اسلامی بعد از پیروزی، حجاب بود. چالشی که 40 سال است ادامه دارد، هزینه سنگینی روی دست حکومت و مخالفان حجاب گذاشته، اما برخلاف سایر چالش‌ها هنوز مسئولان نظام را وادار به عقب‌نشینی و اصلاح مسیر خود نکرده است.

زیبایی نژاد در ادامه سخنان خود به حکم خمینی در 25 اسفند 59 مبنی بر اینکه او در مدرسه ی فیضیه عنوان کرده است که زنان باید با حجا کامل به محیط های کاری بروند، اشاره کرد.

این حکم خمینی شاید از نخستین موضع گیری های او بود که در واقع زنگ خطر را نیز برای جامعه زنان به صدا درآورد و در مقابل نیز تظاهرات گسترده ای علیه رژیم تازه نوپای ایران شکل گرفت.

اما ماهیت این رژیم متحجر و ضد زن از همان ابتدای اعتراضات با تظاهرکنندگان و معترضین حکم خمینی و با چوب و چماق و سرکوب عوامل وابسته و نیروهای افراطی و در عین حال حزب الهی پایان یافت.

حال با گذشت 40 سال از حکومتداری رژیم ایران، زنان همواره مورد آزار و اذیت، سرکوب، تجاوز، تبعیض جنسیتی و غیره قرار می گیرند. جامعه زنان اعتراض به حجاب اجباری را به اشکال مختلف نشان داده اند و رژیم ایران هیچگاه نتوانسته از این خیزش و تابو شکنی ممانعت به عمل آورد.


PM:02:34:13/05/2020
‌ ‌ 476 ‌‌بار دیده شده‌‌