خانواده های احزاب کورد اپوزیسیون به نهادهای امنیتی احضار می شوند

آسونیوز- طی روزهای اخیر و همچون روال همیشگی، نهادهای امنیتی اقدام به اذیت و آزار اعضای خانواده های احزاب کورد اپوزیسیون در شهرها و روستاهای مختلف کوردستان کرده اند.

در همین ارتباط، اخیرن اداره ی اطلاعات و سازمان اطلاعات سپاه در مریوان، با احضار خانواده های اعضای احزاب اپوزیسیون کورد، آنان را مورد تهدید و ارعاب قرار داده اند.

عوامل اطلاعاتی علاوه بر فشار به خانواده ها و فعالین مدنی و سیاسی، با دادن فرم هایی اطلاعات شخصی، شماره تلفن و مشخصات فردی و خانوادگی و غیره را از خانواده های احزاب کورد درخواست کرده اند.

نیروهای امنیتی از خانواده ها خواسته اند که فرزندان خود را از عضویت در احزاب کورد خارج نمایند. در غیر این صورت با آنان برخورد قضایی می شود.

لازم به ذکر است که، هر ساله و بویژه در شرایطی که رژیم ایران تحت فشار است، خانواده های احزاب کوردی را وادار به کوچ اجباری، تهدید به زندان، تجاوز و یا مصادره اموال می کند.


AM:09:41:18/05/2020
‌ ‌ 413 ‌‌بار دیده شده‌‌