هوک: رهبران ایران بین مذاکره با دونالد ترامپ یا فروپاشی اقتصادی یکی را انتخاب کنند

آسونیوز- "برایان هوک" مسئول امور ایران در وزارت خارجه ی آمریکا گفته است: ایران بین مذاکره با دونالد ترامپ یا فروپاشی اقتصاد خود یکی را انتخاب کند.

روز سه شنبه 19 مه سال 2020 میلادی، هوک با اشاره به اینکه "فشار" کارساز است گفت: بیش از سه سال است که ما از طریق دیپلماسی و بازدارندگی، ایران را مهار و با آن مقابله کرده ایم؛ همچنین در نتیجه ی تحریم های ما حکومت ایران در هم شکسته شده است.

لازم به ذکر است که "دونالد ترامپ" از زمان روی کارآمدن تا کنون، کارزار فشار حداکثری در برابر ایران را پیش گرفته است تا این که تهران را مجبور کند بر سر میز مذاکره با واشینگتن حاضر شود.


AM:10:59:20/05/2020
‌ ‌ 52 ‌‌بار دیده شده‌‌