رژیم ایران به اسم مبارزه با فساد مهره های کوچک را با عنوان سلطان قربانی می کند

آسونیوز- ساختار فساد اداری و مالی و همچنین رانتخواری در حاکمیت رژیم ایران همواره یکی از موارد و موضوعات مورد بحث در رسانه های مختلف و شبکه های اجتماعی بوده است.

طی سالیا متمادی و بویژه سال های اخیر، سلطان سازی و محاکمه و اعدام مهره های کوچک که وابسته به خود دولت و بیت خامنه ای هستند، به یکی از ترفندهای رژیم جهت شانه خالی کردن از مسئولیت و فرار از دزدی های کلان سران و لاپوشانی شده است.

در این میان شبکه های درهم تنیده فساد که منشاء آن به حاکمیت و جناح های وابسته متصل است، کماکان به غارت و چپاول منابع ملی مباردت می کنند.

در همین ارتباط و در طی یک هفته ی گذشته وحید بهزادی و همسرش که به سلطان خودرو معروف بودند محکوم به اعدام شدند. پیشتر نیز تعدادی از عناصر حکومتی در مجلس رژیم در همین ارتباط به حبس محکوم شده بودند.

همچنین سلاطین دیگر که مهره و ساخته ی دست خود رژیم ایران بودند از جمله سلاطین سکه و قیر و کاغذ و غیره همگی از ساختار فاسد و مافیایی سپاه و بیت خامنه ای و زدو بند های درون جناحی ظهور کرده بودند.

با این حال یک واقعیت انکار ناپذیر وجود دارد که محاکمه و یا اعدام سلطان های متعدد که زیر سایه سار حاکمیت هستند، تنها می تواند صورت مسئله را پاک کند و هیچ گره ای از مشکلات اقتصادی و فشار معیشتی که بر دوش و شانه های مردم سنگینی می کند را کم نخواهد کرد و تنها مهره های کوچک را قربانی می کنند.


AM:10:20:23/05/2020
‌ ‌ 419 ‌‌بار دیده شده‌‌