ایران در آستانه فاجعه ی زیست محیطی قرار دارد

آسونیوز- طی روزهای اخیر، مرکز پژوهش های مجلس شورای اسلامی رژیم، طی گزارشی از بحران زیست محیطی ایران پرده برداشت. بر پایه همین گزارش، از عمده ترین دلایل وقوع فاجعه ی زیست محیطی در ایران: تخریب محیط زیست، آلودگی آب دریاها و رودخانه ها، انقراض گونه های دریایی و جانوری، انتقال آب به نواحی خشک و مرکزی ایران عنوان شده است.

شاخص های عملکرد زیست محیطی در سال 2016 نشان داد که وضعیت محیط زیست ایران بدتر شده و در همین سال در رتبه 105 جهانی قرار گرفته است.

شایان ذکر است که، ارگان های حکومتی با مجوز حاکمیت و مهره ها و عناصر وابسته، اقدام به تخریب جنگل ها، مراتع، شکار فاقد مجوز، سد سازی های غیر مهندسی شده که عمدتن از سوی سپاه صورت می گیرد، موجبات تخریب محیط زیست و از بین بردن اکوسیستم ایران و کوردستان را فراهم کرده اند.


PM:03:14:24/05/2020
‌ ‌ 138 ‌‌بار دیده شده‌‌