رای نمایندگان وابسته به سپاه پشت محمد باقر قالیباف در مجلس

آسونیوز- دیروز چهارشنبه برابر با 7 خردادماه جاری، در حالی مجلس یازدهم نخستین نشست خود را آغاز کرد که، از کمترین پشتوانه مردمی و میزان مشارکت در طول 40 سال گذشته برخوردار بوده است.

خامنه ای در پیام خود به مجلس یازدهم راه استیضاح را باز گذاشت و به نوعی زمینه سازی با هدف جراحی و قلع و قمع های درون حزبی را خاطر نشان کرد.

با آغاز کار مجلس یازدهم، چانه زنی ها و دست های پشت پرده در داخل مجلس، محمد باقر قالیباف را در مقابل میر سلیم و فریدون عباسی، بر کرسی مجلس یازدهم نشاند.

میر سلیم پیش از این با مصاحبه ای که با شبکه ی فارسی بی بی سی داشت، شانس خود برای تصاحب صندلی ریاست مجلس یازدهم را از دست داد و شمار غالب نمایندگان که وابسته و نزدیک به سپاه بودند، رای خود را به قالیباف دادند.

قالیباف پیشتر در سمت هایی از جمله سرکرده نیروی انتظامی و ریاست شهرداری تهران را نیز در کارنامه خود دارد.

قالیباف در شهرداری تهران ده ها پرونده رانتخواری و غیره را در دستگاه قضایی دارد که تا کنون به هیچ یک از آن رسیدگی نشده و نخواهد شد.

حال باید این پرسش را مطرح کرد که، آیا این مجلس یک دست که با پمپاژ شورای نگهبان و سفارش علی خامنه ای تشکیل شده است، در کوران حوادث روبروی هم خواهند ایستاد یا نه؟


AM:11:26:28/05/2020
‌ ‌ 118 ‌‌بار دیده شده‌‌