زاگرس، قربانی بی کفایتی رژیم جمهوری اسلامی ایران

ندا آتشباز

کارشناس ارشد زیست شناسی ، فیزیولوژی جانوری دانشگاه ارومیه

جنگل اکوسیستمی پویا و پیچیده است که در حالت نرمال، اجزای تشکیل دهنده آن با یکدیگر در حالت تعادل قرار دارند. هنگامی که جنگل تحت تاثیر یک یا چند عامل مخرب طبیعی یا مصنوعی قرار می گیرد، بسته به شدت اثر آن عامل، حالت تعادل یا قدرت خود تنظیمی آن ضعیف گشته یا از بین می رود.

پویایی جنگل ها، تحت تاثیر فاکتورها و فرایند های گوناگون مانند شرایط رویشگاهی، ترکیب گونه ها، زادآوری و آشفتگی ها قرار می گیرد. آتش سوزی به عنوان یکی از مهمترین آشفتگی های موثر بر اکوسیستم های جنگلی، به طور متوسط سالانه 27/7 میلیون هکتار جنگل و نیز 5/1 میلیون هکتار از درختزارهای جهان را از بین می برد.

آتش سوزی های جنگل، صرف نظر از منشاء پیدایش (طبیعی یا مصنوعی)، می توانند به صورت مستقیم بر خصوصیات فیزیکی و شیمیایی خاک و به صورت غیر مستقیم بر کیفیت رویشگاه از طریق تاثیر بر پوشش گیاهی، توده شاخ و برگ و جانوران خاکزی اثر داشته باشد. علاوه بر اثرات فوق، آتش سوزی تغییرات قابل توجهی را در سایر بخش های اکوسیستم جنگل مانند حیات وحش، جریان آب های سطحی، کیفیت هوا، میکروکلیما و به طور کلی اقلیم، ایجاد می کند. به دلیل ایجاد اثرات فوق توسط آتش سوزی، تهیه و اجرای استراتژی های مدیریت ریسک جنگل ها ضرورتی انکار ناپذیر خواهد بود.

اکنون در هشت منطقه جغرافیایی در ایران آتش سوزی در حال وقوع است و مثل همیشه عدم شایستگی سران رژیم جمهوری اسلامی ایران، عدم استفاده از نیروهای متخصص و جوان برای اداره جنگل‌ها، عدم برنامه ریزی صحیح قانون موروثی بودن سمت های کاری در سازمان نظام مهندسی را عیان می کند.

سران بی کفایت رژیم جمهوری اسلامی جز به تاراج بردن سرمایه های ملی مردم به چیز دیگری نمی‌اندیشند، چون سواد در بین سران حکومت حوزوی است، چون این نوادگان عرب هدفشان تخریب منابع انسانی زیستی می‌باشد.

مثل همیشه پنهان کاری، ولی تا به کیف تا به کجا آثار وحشتناک تخریب اکوسیستم گریبان مردم را می‌گیرد. در حالت نرمال مردم جنوب و جنوب غرب، شمال‌غرب ایران به دلیل عدم برنامه ریزی صحیح سران بی‌کفایت، هرساله به دلیل وجود ذرات معلق گرد و غبار درگیر هزاران بیماری تنفسی عروقی شده اند.

آتش‌سوزی‌ها هم به آن اضافه شده است و اما باز هم دست پلید و تروریستی سپاه پاسداران در آتش‌سوزی جنگل‌های "خاییزو زاگرس" را نمی‌توان نادیده گرفت. سپاه پاسداران که بابت منابع طبیعی و محیط زیست از یگان محیط زیست اجاره دریافت می‌کند و سازمان محیط زیست توانایی پرداخت بدهی میلیاردی به سپاه تروریستی پاسداران را نداشته، لذا یگان های وابسته به سپاه اجازه پرواز هلیکوپتر های اطفاء حریق را به یگان محیط زیست نداده و مردم با دستان خالی در حال خاموش کردن آتش می‌باشند.

جنگل‌های زاگرس و خاییز محل زندگی سنجاب‌های بلوطی می‌باشد که بلوط را در اقسی نقاط زیر زمین پنهان می‌کنند و همین امر باعث رویش درختان بلوط جدید در سال آینده می‌شود. ولی با این حجم آتش‌سوزی که سپاه و دولت با قساوت تمام و به عمد اقدامی برای خاموش کردن و کنترل آن نمی‌کنند، محل زندگی سنجاب‌ها و دیگر حیوانات اهلی و وحشی و غیره هم از بین می‌رود. لذا حاکمیت رژیم ایران برای سالیان آتی، برای نسل‌های آینده هدیه‌ای جز یک ایران با بیابان‌هایی با وسعت عظیم به ارمغان نخواهد گذاشت.


PM:09:56:01/06/2020
‌ ‌ 287 ‌‌بار دیده شده‌‌