ارتحال

ساعت 10 شب روزسیزدهم خرداد شصت و هشت خمینی همچون دیگر روحانیونی که معمولن حدود یک قرن عمر می کنند در تهران درگذشت.

دوران ولایت مطلقه فقیه او بر ایران دوازده سال بود که هشت سالش در جنگ با عراق گذشت.

خمینی با فرمان های دیکتاتور مآبانه خود برخلاف سخنان روز ورودش در بهشت زهرای تهران،آغازی بر آشفتگی ممتد درزندگی مردم رقم زد.

فرمان یورش به کردستان در سال 58 از جمله جنایت های این شخص بود که با خرافه و جهل همچنان در ایران رو به افزایش نهاد.

دوران تسویه حساب های حکومتی در دوران او کلید خورد و ازبین بردن یاران نزدیکش به بهانه ترور و بمب گذاری های سریالی همچنان جان اطرافیانش را در معرض مخاطره قرار می داد.

جانشین او آیت الله منتظری یک روز بعد از نامه ای که به وی ابلاغ شد در تاریخ هفتم فروردین68 استعفا داده شد و این آغاز مرحله ای تازه در چالش جانشین برای خمینی بود.

عبارت ارتحال خمینی از زبان مجری خبر تلویزیون برای بسیاری شوک آور بود.

بسیاری خوشحال بودند و تعداد کثیری که در سال 57 او را در هلال ماه رویت کرده بودند بر سر و روی خود می زدند و عزاداری می کردند.

علی خامنه ای پس از کش و قوس های فراوان در مجلس و لابی هاشمی رفسنجانی و تغیر قانون اساسی در ششم مرداد68 سکان رهبری را به دست گرفت و نوعی دیگر از چهره خشونتبار و دیکتاتوری ولی مطلق فقیه را به نمایش گذاشت.

از دست آوردهای او در حذف و نابودی اطرافیان همین نکته بس که هاشمی رفسنجانی متخصص از میدان به در کردن یاران را طی یک پروسه استخری به زیر آب فرو کرد.

علی خامنه ای همچنان در خاورمیانه شب و روز در حال جهاد برعلیه دشمن فرضی به سر می برد. در داخل کشور هم همچنان با گسترش فقر و فلاکت و تورم بە پشتیبانی یک دندگی در حال خدمت بە امت خود می باشد. باید دید او چه زمانی و چگونه ارتحال می کند و پس از او چه خواهد شد!

گروە نویسندگان آسونیوز


PM:09:54:04/06/2020
‌ ‌ 137 ‌‌بار دیده شده‌‌