نمایش ریاکارانه ی سپاه بیت المقدس سنندج

آسونیوز- سپاه بیت المقدس واقع در شهرستان سنندج همچون روال همیشگی خود در راستای فریب افکار عمومی، در یک نمایش ریاکارانه خواهان توزیع بسته های حمایتی شده است.

صادق حسینی سرکرده ی سپاه بیت المقدس سنندج از این اقدام به عنوان لطف به مردم سخن گفته. این چنین حرکاتی در شرایط سخت کنونی اقتصادی و کرونایی که مسبب اصلی آن خود حاکمیت و سپاه هستند، نمی تواند چهره ی کریه و خشن سپاه در کردستان را تنویر نماید و از کنار سرکوب، شکنجه و اعدام ٤٠ ساله ی سپاه که در حق شهروندان کورد اعمال شده به راحتی عبور کند.

شهروندان کُرد در جای جای کردستان و بویژه حاشیه نشینان و طبقات ضعیف جامعه که در بدترین شرایط ممکن زندگی را سپری می کنند، این دست از اقدامات سپاه را به مثابه ی شکستن کرامت انسانی و توهین تلقی می نمایند.

سپاه پاسداران در و اقع از مهمترین ارگان های سرکوب شهروندان محسوب می شود و از یک سو به شکنجه، بازداشت، اعدام، تجاوز و غارت سرمایه های کردستان روی آورده و از سوی دیگر نیز با نمایش تحقیر آمیز کمک به نیازمندان درصدد است تا که جنایت های خود را لاپوشانی نماید.

نمایش مضحک و خیابانی توزیع بسته های حمایتی سپاه و یا دیگر نهادهای وابسته به حاکمیت تنها به منظور زدودن چهره ی کریه نظام و جنایت های همه جانبه ی آنان در کردستان و تبلیغ برای دستیابی به اهدافشان صورت می گیرد،


AM:11:11:29/10/2020
‌ ‌ 143 ‌‌بار دیده شده‌‌