تیزتر شدن تیغ شورای نگهبان برای انتخابات یک دست با انتصاب احمد خاتمی در شورای نگهبان

آرام محمدی

آسونیوز- طی روزهای اخیر احمد خاتمی روحانی افراطی و تندرو نزدیک به علی خامنه ای به جای محمد یزدی در شورای نگهبان رژیم جمهوری اسلامی منصوب شد.

این روحانی تندرو وابسته به حاکمیت، پیشتر نیز از سوی خامنه ای در پست های متفاوتی سرسپردگی خود را به نمایش گذاشته بود و به تدریج وارد سیاست شد و هم اکنون نیز با هدف تیز تر کردن تیغ شورای نگهبان برای انتخابات آتی و قلع و قمع کردن در این شورا منصوب شده است.

احمد خاتمی به سبب سخنرانی های تند و موضع گیری هایش در مقابل افراد و جریان ها و جناح های مختلف نظام که به حمایت و چراغ سبز علی خامنه ای صورت گرفته و می گیرد، به چهره ای عبوس و تندرو در میان جامعه و خود حاکمیت مبدل و شناخته می شود و اقدامات و اظهارات او با حمایت و تحریک حکام ایران بوده و عضویت در شورای انتصابی نگهبان نیز یکی از تازه ترین همین موارد محسوب می شود.

شاید به نوعی انتصاب احمد خاتمی در شورای نگهبان، چراغ سبز و در عین حال  چراغ خاموشی هم باشد برای به اصطلاح جوان سازی کادر مدیریتی و فکری رژیم جمهوری اسلامی، همان موضوعی که بارها علی خامنه ای از آن برای تشکیل یک دولت جوان گرا و انقلابی در انتخابات ١٤٠٠ صحبت کرده است.

با توجه به انتخابات ریاست جمهوری سال آینده در ایران و یا دیگر انتخابات آتی، انتصاب احمد خاتمی به عنوان یکی از فُقهای شورای نگهبان و دیگر نزدیکان به حاکمیت در این شرایط می تواند حامل چندین پیام باشد. یکی از اهداف این احکام در زیر پروژه ی جوان سازی صورت می گیرد و بِدان معنا می تواند باشد که عناصر نزدیک، سرسپرده و در عین حال افراطی نسبت به نیروهایی که مسن هستند، کارایی بیشتری خواهند داشت. هرچند احمد خاتمی  بیشتر به عنوان عنصری سیاسی شناخته می شود، تا فقهی. 

حال عضویت احمد خاتمی در شورای نگهبان که در سایه سار رژیم جمهوری اسلامی که انتخابات را به قول خودشان نظارت می کنند، چنان تغییری در برنامه ها، فیلترها، اعمال نفوذها، مافیایی بودن، مهندسی شدن و یک دست کردن انتخابات و در نهایت سخت تر شدن مبنی بر عدم تایید صلاحیت ها و یا تایید صلاحیت در این شورا ندارد، زیرا تجربه و آزمون های گذشته دراین خصوص از قبل پیش بینی می شود و کلیت آن به طور نمایشی و فرمالیته نشان داده خواهد شد، زیرا که داوطلبان انتخابات های مختلف در ایران از فیلتر خاص و ویژه ای عبور می کنند، که همانا تحت مالکیت و نظارت راس حاکمیت است.

حال باید نتیجه گرفت که، انتصاب جدید احمد خاتمی در شورای نگهبان رژیم جمهوری اسلامی، به نوعی کار این شورا را سهل تر می کند. و این مُهم بدان معناست که این چهره ی نزدیک به خامنه ای، تیغ رد صلاحیت ها را تیزتر می کند و در مقابل دیگر نهادهای حکومتی از جمله مجلس، ریاست جمهوری و هر فرد و شخص و نهاد دیگری که در راستای برنامه های آنان گام برندارد، می ایستد و کارشکنی و مانع تراشی خواهد کرد.

البته نباید فراموش کرد که چیدمان افراد و شاکله ی اصلی و حتا ذیربط ارگان های حاکمیتی از راس هرم تا پایین توسط خامنه ای منصوب و پازل آن چیده می شوند.

PM:02:35:02/11/2020
‌ ‌ 146 ‌‌بار دیده شده‌‌