گزارش هفتگی: نگاهی اجمالی به نقض حقوق بشر در کردستان

تهیه و تنظیم: بیان رضایی

آنچه در پی می آید چکیده ای کوتاه از نقض فاحش و آشکار حقوق بشر در کردستان است. این گزارش به سبب عدم اجازه ی فعالیت گروه ها و یا رسانه های مستقل، سانسور و سرکوب روزنامه نگاران و بازداشت فعالین عرصه ی شبکه های اجتماعی و غیره نمی تواند بازتاب تمامی موارد وضعیت حقوق بشر در کردستان باشد. با توجه به افزایش اعدام ها و فشارهای مستمر و سیستماتیک بر شهروندان، نقض حقوق بشر در کردستان بوده و مواردی را شامل میشود: ادامه اخلال در وضعیت درمانی زندانیان سیاسی کُرد، نگرانی به صدور حکم اعدام، ادامه کشتار کولبران کُرد توسط نیروهای حکومتی و فشار بر فعالان مدنی و شهروندان کُرد.

 زندانی:
  ١- محمد محمودی اهل روستای زیوه (پیرانشهر)، در تاریخ١٢/٨/٩٩ به 
اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد مخالف حکومت ایران بازداشت شد. 
  ٢- دلیر نصری اهل روستای تنگیسر(سنندج)، در تاریخ ١١/٨/٩٩به 
اتهام عضویت در یکی از احزاب کُردی مخالف حکومت ایران بازداشت شد.
  ٣- پیشتیوان افسر اهل روستای نی (مریوان)، در تاریخ ١٤/٨/٩٩ به 
اتهام همکاری با احزاب کُردی مخالف حکومت ایران بازداشت شده است.
  ٤- آزاد حسینی اهل مریوان، در تاریخ ١٤/٨/٩٩ به 
اتهام نا معلومی به زندان مریوان منتقل شد.
 ٥- فرمان حیدرنژاد اهل روستای زیوه (پیرانشهر)، در تاریخ ١٢/٨/٩٩به 
اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی مخالف حکومت ایران بازداشت شد.
  ٦- علی محمدی مقدم اهل ارومیه، در تاریخ ١٧/٨/٩٩به
اتهام همکاری با احزاب کُردی مخالف حکومت ایران بازداشت شده است.
  ٧- فردین عبدی اهل مریوان، در تاریخ ١٤/٨/٩٩به 
اتهام نامعلومی به زندان مریوان منتقل شد.
  ٨- شهروند کُرد سکینه پروانه اهل قوچان، در تاریخ ١٠/٨/٩٩به اتهام عضویت در احزاب مخالف حکومت ایران، به 5 سال حبس تعزیری و 3 سال فعالیت در گروه ها ممنوع شد.
   ٩- سلیمان کریم پور اهل روستای خورخوره (مهاباد)، در تاریخ ١٩/٨/٩٩
به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُرد اپوزیسیون، به زندان مهاباد منتقل شد.
   ١٠- خالد محمد زاده اقدم اهل روستای خورخوره (مهاباد)، در تاریخ ١٩/٨/٩٩
به اتهام همکاری با یکی از احزاب کُردی مخالف حکومت ایران، به زندان مهاباد منتقل شد.
  ١١- زندانی سیاسی کرُد تحسین پیروزی محبوس در زندان بندرعباس اهل روستای سردوش (مریوان)، که پیشتر در تاریخ ١٩/٨/٩٩ درخواست مرخصی کرده بود، از اعطای مرخصی منع شد.  
   ١٢- حامد شیخی اهل شهرستان سقز، در تاریخ ١٨/٨/٩٩به اتهام عضویت در یکی از احزاب سیاسی کُرد مخالف حکومت ایران، به زندان سقز منتقل شد.
   ١٣- نبی ملاویسه اهل شهرستان سقز، در تاریخ ١٨/٨/٩٩ به اتهام عضویت در یکی از احزاب سیاسی کُرد مخالف حکومت ایران، به زندان سقز منتقل شد.
  ١٤- ایوب کاکاخانی اهل شهرستان دیواندره، در تاریخ ١٨/٨/٩٩به اتهام عضویت در یکی از احزاب سیاسی کُرد مخالف حکومت ایران، به زندان بیجار منتقل شد. 

کولبر:
  ١- صابر خضری اهل کهنه خانه (پیرانشهر)، در تاریخ١٧/٨/٩٩
در مرز دریژان (پیرانشهر) بر اثرانفجارمین نقص عضو شد.
  ٢- لقمان رحیمی اهل پاوه، در تاریخ ١١/٨/٩٩
در مرز نوسود (پاوه) بر اثر انفجار مین نقص عضو شد.
  ٣- رزگار حسینی اهل روستای بله بزان (پاوه)، در تاریخ ١٧/٨/٩٩
در مرز نوسود بر اثر شلیک نیروهای حکومتی زخمی شده است.
  ٤- حسین دلایی میلان اهل روستای قاشقابلاغ (چالدران)، در تاریخ ١٥/٨/٩٩
در مرز چالدران بر اثر شلیک نیروهای حکومتی کشته شد.
  ٥- کمال علم کوهی اهل چالدران، در تاریخ ١٦/٨/٩٩
در مرز چالدران بر اثر شلیک نیروهای حکومتی کشته شد.
  ٦- هدایت حیسنی اهل سردشت، در تاریخ ١٢/٨/٩٩
در مرز هه نگه ژال (بانه)، بر اثر شلیک نیروهای حکومتی زخمی شده است.
  ٧- سینا کرمی اهل جوانرو، در تاریخ ١٤/٨/٩٩
در مرز نوسود (پاوه) به شدت زخمی شده است.
  ٨- خسرو شریفی اهل روستای اوغول (بانه)، در تاریخ ٧/٨/٩٩
به اتهام: حمل کالای قاچاق در نزدیکی روستای کیله اطراف سد عباس آباد کشته شد.
  ٩- محسن (مسلم) قاسمی اهل روستای (کوران) صومای برا دوست (ارومیه)،
در تاریخ ١٨/٨/٩٩
در مرز ترکیه بر اثر شلیک نیروهای نظامی ترکیه  کشته شد.

خودکشی:
١- نگار عزیزی دختر حسین اهل شهرستان جوانرو ١٩/٨/٩٩
به دلیل فقر و مشکلات اجتماعی به زندگی خود پایان داد.
  ٢- خودکشی یک دختر سنندجی از روی پل سه راه شالمان خود را به پایین انداخته 
و به زندگی خود پایان داد.
  ٣- علی تقی پور فرزند اسماعیل اهل روستای ایندرقاش (مهاباد)،در تاریخ ١٧/٨/٩٩
به دلیل فقر و تنگدستی به زندگی خود پایان داد.
٤- عرفان سلیمی اهل شهرستان دهگلان، در تاریخ ١٥/٨/٩٩
به دلیل فقر و تنگدستی به شیوه ی حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.
٥- مهران رستمی اهل شهرستان مریوان، در تاریخ١٥/٨/٩٩
به دلایل نامعلومی و به شیوه ی حلق آویز کردن به زندگی خود پایان داد.

AM:11:20:12/11/2020
‌ ‌ 278 ‌‌بار دیده شده‌‌