پایان عمر دولت روحانی با تشدید تنش میان او و مجلس همراه شده است

آسونیوز- در پی اظهارات اخیر حسن روحانی مبنی بر اینکه مجلس نمی تواند بر کار وزرا دخالت نماید، این گفته ها موجب تشدید تنش میان او و مجلس شده است.

حسن روحانی دیروز دوشنبه برابر با اول دی ماه ٩٩، در نشست هیئت دولت عنوان کرد که بر اساس قانون، مجلس نمی تواند در کار وزیران دخالت و نظارت نماید و این کلمه "نظارت" در قانون اساسی نیامده است.

حسن روحانی در حالی از استقلال خود و دولتش سخن می گوید که تنها چند ماه به پایان کار او به عنوان رییس جمهوری باقی مانده و با بر سر کارآمدن مجلس یازدهم نیز که مجلسی یکدست سرسپرده و از اصولگرایان نزدیک به خامنه ای و سپاه هستند، تنش ها میان او کابینه اش با قالیباف و نمایندگان مجلس شورای اسلامی رژیم به بالاترین حد ممکن خود رسیده است.

در این میان، تفسیر قانون اساسی از نگاه و منظر نهادهای حکومتی و جناح های مختلف بسیار متفاوت از همدیگر است. هر جریان و سازمانی منوط به فعالیت های سیاسی و جایگاهشان در قدرت از قانون اساسی صحبت می کنند. سوء استفاده از موقعیت و جایگاه و تفسیرهای فراقانونی از قانون اساسی ایران منجر به دخالت دستگاه های حکومتی در امورات یکدیگر شده است.

با این تفاسیر، وجود دولت در سایه که خط مش و دستورالعمل های سیاسی مجلس و دولت را تایین می کند و سیاست های کلان اقتصادی و غیره را نیز مشخص می کند، بر کلاف سردرگم و پیچیده ی حاکمیت ایران افزوده شده است.

در این میان نباید دخالت های مکرر و خارج از قاعده ی سپاه و نهادهای امنیتی که تحت نفوذ و مالکیت علی خامنه ای هستند، را در "مجلس، دستگاه قضایی، دولت و ارگان های وابسته به آنها" را نایده گرفت.


AM:10:37:22/12/2020
‌ ‌ 159 ‌‌بار دیده شده‌‌