ارسال بیش از 60 مقاله به دبیرخانه همایش هورامان شناسی

گزارش خبری


گلان فرزامی، مسئول دبیرخانه همایش هورامان شناسی گفت: هدف از برگزاری این همایش بازشناخت منظر فرهنگی که شامل ویژگی های منحصر به فرد و ممتاز در منطقه جغرافیایی هورامان می باشد و منظور از منظر فرهنگی، منطقه جغرافیایی خاص است که حاصل کار مشترک انسان و طبیعت می باشد.

نامبرده از برگزاری جلسه بررسی مقالات ارائه شده به همایش هورامان خبرداد و اظهار داشت: تاکنون بیش از 60 مقاله با محوریتهای اصلی همایش به دبیرخانه همایش ارسال شده که این مقالات توسط اساتید و پژوهشگران برجسته دانشگاه کردستان و مرکز کردستان شناسی و دانشگاه آزاد اسلامی واحد سنندج مورد بررسی قرار گرفت.

گلان فرزامی افزود: محورهای اصلی این همایش شامل شیوه های بهره برداری از آب و منابع طبیعی، معماری ،بافت و الگوی سکونت، کشاورزی، باغداری و دامپروری، رسوم و آیین ها، انسان، راه و کوهستان، نغمه ها و نواها، بازنمود طبیعت در هنر ادبیات، گروهای اجتماعی و فرهنگ و یاریگری، صنایع دستی، پوشاک و معیشت پایدار، جلوه های بارززمین ریخت شناسی هورامان، زیست بوم و تنوع زیستی، قابلیت ها و ظرفیت های گردشگری، زن، تداوم زندگی اجتماعی می باشد که مقالات متعددی در قالب این موضوعات به دبیرخانه همایش ارسال گردیده است.

فرزامی تصریح کرد: هدف از برگزاری این همایش هورامان شناسی بازشناخت منظر فرهنگی که شامل ویژگی های منحصر به فرد و ممتاز در منطقه جغرافیایی هورامان می باشد و منظور از منظر فرهنگی،منطقه جغرافیایی خاص است که حاصل کار مشترک انسان و طبیعت می باشدو در واقع منظر متاثر از فرهنگ بومی است که تداومی پایداراز سنتهای گذشته در نقش اجتماعی فعال زندگی امروزی می باشد.

او اذعان داشت: منظر فرهنگی  به منظور آشکار سازی و تقویت و محافظت از تاثیرات متقابل انسان و محیط و سنت های زنده است وی گفت: اداره کل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان کردستان در راستای ثبت جهانی منظر فرهنگی، و همچنین حفظ میراث فرهنگی مناطق هورامان اقدام به برگزاری همایشی در همین راستا نموده است.

فرزامی در ادامه تصریح کرد: همایش هورامان شناسی در روز 10 اردیبهشت ماه سال جاری در محل تالار مولوی دانشگاه کردستان و با حضور پژوهشگران و محققان، اساتید و دانشجویان و مردم فرهنگ دوست استان سنندج برگزار خواهد شد و در حاشیه این همایش نمایشگاهی از صنایع دستی منطقه هورامان و همچنین نمایشگاهی از عکسهای عکاسان برگزیده در خصوص محورهای همایش برگزار خواهدشد.

PM:06:08:25/04/2015
‌ ‌ 1805 ‌‌بار دیده شده‌‌