اسلامیزه کردن مناطق کورد یارسان

ژنوساید فرهنگی‌ و دینی مردم کورد یارسان به شدت ادامه دارد. 
اسونیوز:بنابه خبر دریافتی،  در یک روستای کرد یارسان نشین در استان کرمانشاه ،بر خلاف خواسته و تمایل ساکنان آن منطقه ، یک مسجد ساخته و افتتاح شده است. این مسجد  در روستای کلّ کش ، در دهستان حیدریه ،بخش گواور ، گیلان غرب کرمانشاه ، که یک منطقه کورد یارسان نشین است ساخته شده است.
منابع یارسانی ،میگویند که ساکنان دهستان حیدریه از این اقدام حکومت  بسیار ناراحت و آزرده هستند. آنها(ساکنان روستا) میگویند ،”آیین یارسان دین مستقلی است و ربطی‌ به اسلام ندارد. این مسجد زندگی‌ و آسایش ما   را مختل کرده است. 
روستای کلّ کش، یک روستای صد در صد یارسانی است و حتی یک مسلمان نیز در اینجا زندگی‌ نمیکند. این مسجد روزی ۵ بار اذان با صدای بسیار بلند،  از بلندگوهای آن پخش می‌کند که از صبح خیلی‌ زود شروع میشود، خواب و آسایش ما را گرفته است. حتی یک نفر از اهالی روستا هم نماز نمیخواند و به مسجد نمیرود،زیرا ما یارسان هستیم و مسلمان نیستیم.  
با ساخت این مسجد ،سر و کلّه آخوند‌ها و مبلغان اسلامی هم پیدا شده. هر روز به درب خانه‌ها مراجعه میکنند و میخواهند به زور مردم یارسان را برای مناسبت‌های مختلف اسلامی به مسجد ببرند.زندگی‌ ساکت و آرام ما آنقدر تلخ شده، که بعضی‌ از خانواده‌ها میخواهند روستا را ترک کنند.

منابع یارسانی میگویند، به نظر می‌رسد، یک برنامه ریزی وسیع و بسیار پیچیده در دست رژیم جمهوری اسلامی ایران است که از تمامی‌ جنبه‌ها  آیین کرد‌های یارسان را اسلامیزه و اسیمیلاسیون کند. پیشتر نیز گزارش‌هایی‌ در رابطه با ساخت حسینیه در مناطق کورد یارسان منتشر شده بود. در همین رابطه ،در چند ماه گذشته به جم خانه‌های یارسان در شاه آبادغرب کرمانشاه نیز تعرض به عمل آمده بود. 
گزارش‌هایی‌ در مورد ساخت مسجد  در روستای جیحون آباد صحنه کرمانشاه نیز منتشر شده است. روستای جیحون آباد نیز یک روستایکاملا کورد یارسان است که از شورش ۱۳۵۷ تا کنون،یکی‌ از مناطق هدف قرار گرفته توسط جمهوری اسلامی ایران است.
 مردم این روستا بارها قربانی سناریو‌های تفرقه بینداز وزارت اطلاعات و اداره ادیان شده اند. 
گفته میشود  در درگیری‌های سالهای گذشته چندین نفر از اهالی کورد یارسان در آنجا توسط ماموران سپاه پاسداران کشته شده و بسیاری از خانوار‌هامجبور به ترک این روستای کورد یارسان شدند. 
در حال حاضر نیز مردم باقیمانده  کرد یارسان روستای جیحون آباد، بشدت  تحت فشار و اذیت و آزار بوده و به اجبار باید به مسجدرفته، در مراسم‌های اسلامی چون  سینه زنی‌ شرکت کرده و کودکان کرد این روستا باید به اجبار نماز به جا بیاورند.
ایین یارسان، دینی است مستقل با خاستگاه کردی، بازمانده از آیین زرتشت و میترائیسم. مراکز دینی این آیین , جم خانه نام دارد و عبادت این آیین "جم” نامیده میشود که با نواختن  ساز مقدس تنبور همراه است 

PM:09:47:01/12/2016
‌ ‌ 1047 ‌‌بار دیده شده‌‌