گسترش پدیده حاشیه نشینی درایران

به گفته انوشیروان بند پی ازمسئولان سازمان بهزیستی بالغ بر13 میلیون حاشیه نشین درکشوروجود دارد.

اسونیوز: بنا به خبرهای منتشره، سه شنبه مورخه"21 دیماه"1395 خورشیدی انوشیروان بند پی ازمسئولان سازمان بهزیستی اذعان کرد، آمارحاشیه نشینان بالغ بر13 میلیون نفرمی باشد ونسبت گسترش این پدیده درکشورهشدارداد.

همجنین عباس آخوندی وزیر راه وشهرسازی پیشتراعلام کرده بود، آمارحاشیه نشینان درکشور رو به افزایش است و تا مرز19 میلیون نفرمیرسد. نامبرده ازعمده دلایل حاشیه نشینی را تراکم بالای جمعیت، فقرشدید اقتصادی، بیکاری گسترده، میزان پائین سطح آموزش ودرآمد واستاندارد پائین زندگی را بیان کرده است.AM:09:52:11/01/2017
‌ ‌ 104 ‌‌بار دیده شده‌‌