زخمی شدن 5 کولبرکرد توسط نیروهای نظامی درمرزپیرانشهر

باشلیک مستقیم نیروهای نظامی درمرزپیرانشهر"تمرچین" پنج کولبرکورد به شدت زخمی شدند.

اسونیوز: بنا به خبرهای منتشره، سه شنبه مورخه"21 دیماه" 1395 خورشیدی به علت شلیک مستقیم و بدون اخطارقبلی نیروهای انتظامی درمرزحاجی عمران"تمرچین" پنج کولبرکرد با هویت " اسماعیل افشار16ساله فرزند ابراهیم، حاصل فرزند طاها، جعفرفرزند رحمان،مامه آتشبرگ فرزند فرزند حمزه و بهنام محمدرس فرزند شورش" به شدت زخمی شدند.

گفتنی است که کولبران نامبرده هم اکنون درپیرانشهرتحت مراقبت پزشکی می باشند.

شایان ذکراست که طبق آمارسازمانهای حقوق بشری، درسال 2016 میلادی 101 کولبربراثرشلیک مستقیم نیروهای نظامی وانتظامی ویا انفجارمین وهمچنین بلایای طبیعی جان خود را از دست داده اند.

PM:01:43:11/01/2017




‌ ‌ 361 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌