بخشش ازنوع مهربانی اینباردرکرمانشاه

دراقدامی انسانی خانواده داغدیده کرمانشاهی ازقصاص شهروند محکوم به اعدام گذشتند.

اسونیوز: بنا به خبرهای منتشره، طی روزهای اخیردراقدامی انسان دوستانه با بخشش خانواده داغدارساکن اسلام آبادغرب ازتوابع کرمانشاه وبا وساطت بزرگان و ریش سفیدان جامعه یارسان، وبزرگان روستای سیمانی علیا و همچنین ایل بزرگ سنجابی وفعالان مدنی، متهم محکوم به قتل وقصاص توسط خانواده مقتول مورد عفوقرارگرفت. طبق گزارشهای دریافتی هویت نامبردگان منتشر نشده است.

همچنین درهمین راستا، طی دو هفته اخیر درحرکتی انسان دوستانه درشهرهای سنندج و روانسرازسوی خانواده های مقتول، دو شهروند محکوم به قصاص مورد عفو و بخشش قرارگرفته وازمرگ رهایی یافتند.


 


PM:07:21:11/01/2017
‌ ‌ 401 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌