دیدارسازمان زنان کردستان ایران با عضو دفتر سیاسی اتحاد میهنی کردستان عراق

جمعی اززنان سازمان کردستان ایران با ملا بختیارعضو دفترسیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق دیداروگفتگوکردند.

اسونیوز: بنا بە گزارشی کە بە مرکز خبری آسونیوز رسیدە، سە شنبە مورخه"٢١ دیماە" سالجاری جمعی ازاعضای سازمان زنان کردستان ایران" متشکل از"سرگول میرزایی، شیدا مصطفی، کژال رازدار، معصومە عزیزی" با ملا بختیارعضو دفترسیاسی اتحاد میهنی کردستان عراق دیدار و گفتگو کردند. دراین دیدارهیئت نمایندگی سازمان زنان کردستان ایران به تشریح اهداف و راهکارهای سازمان مربوطه پرداخته ونیز ملا بختیارعضو دفترسیاسی اتحادیه میهنی کردستان عراق مساعدت وهمکاری خود را با سازمان مذکوراعلام داشت.PM:08:28:11/01/2017
‌ ‌ 1310 ‌‌بار دیده شده‌‌


پربیننده ترین ها ‌