منفعت طلبان رگ غیرت را حراجی کرده به خیال خود مردم همچون خودشان حقیرناندک  افرادی به نام استادعلوم سیاسی در کردستان برای دستیابی به منافع فردی، حقوق اجتماعی و منافع عمومی را نادیده می گیرند، دست رنج عمومی ملت را هم به مزایده گذاشته اند و برای رسیدن به منافع شخصی رگ غیرت خود را  به حراج گذاشته اند و پا را فراتر از حدود خود گذاشته  در نظر دارند  منافع ملت را  در سطح وسیعی خدشه دار کنند. شرایطی به وجود امده است که انسان ها گرگ یکدیگر شده اند . این افراد به خاطر رسیدن به منافع شخصی، حقوق اجتماعی را لگدمال می کنند و هیچ توجهی به منافع و مصالح عمومی ندارند.

در نظر دارند، که واژها را به دار بزنند غافل از اینکه ابتدا خودشان را دار می زنند.  اگر تلاش حاکمیت در بیراهه بردن اپوزسیون فارس ها در خارج از کشور موفق شده است و در مقابل آن یک اپوزسیون ساختگی را درست کرده است محال است که بتواند در کردستان واژه هایی مانند اصلاح طلبی و حق طلبی را لکه دار کند..                  
کردها از بدو تولد با واژهایی همچون حق طلبی ، اصلاح طلبی ، مقاومت و صداقت آشنا شده اند و پایبند به آن هستند، تاریخ مقاومت ما کردها در جهان شناخته شده است ، البته منکر اندک افراد خائن نیستیم که در سراسر تاریخ لکه ی ننگ جامعه کردها بوده اند(جاش ) که منافع فردی و خانوادگی را بر منافع ملت ترجیح داده اند.

اصلاح طلب اصیل و شناسنامه دار هیچ گاه منافع ملت را فدای هوای نفسانی خود نکرده اند، هر چند گاه گاهی بنابه شرایط و موقعیت سیاسی سکوت کرده اند اما هیچ وقت از موضع خود کوتاه نیامده اند . تفکر اصلاح طلبی در کردستان هم به نفع حاکمیت و هم مردم است ، در صورتی که این تفکر در بین مردم جایگاه خود را توسط افراد سود جو و منفعت طلب از دست دهد کردها چاره ایی جز استفاده از تفکر رادیکالی را نخواهند داشت و این زیان های قابل جبرانی به مردم خواهد زد.

حاکمیت خوب بداند که بیراهه کشیدن اصلاح طلبان در کردستان و هضم شدن در گروههای ساختگی از بالا همچون "اصولگرایان اصلاح طلب "هزینه های غیره قابل جبرانی به حاکمیت و مردم خواهد زد و این اتفاق امیدوارم که رخ ندهد. البته  با این شرایط  وزنه احزاب کورد رو به  سنگینی خواهد رفت و مقبولیت بیشتری  هم نزد مردم کسب خواهند کرد و تمامی گفته ها و برنامه های آنها در 37 سال گذشته که اعتقادی به اصلاح طلبان نداشته اند و همیشه آنها را به عنوان افراد حکومتی قلمداد کرده اند صدق پیدا خواهد کرد.

به دار کشیدن و یا حذف بعضی واژهها در کردستان شدنی نیست این دفعه راه کردستان را اشتباه رفته اید.  شکاف اصلاح طلبان کرد، شکاف ملت نیست بلکه شاید همراهی کردن کردها  و سوق دادن آنها بسوی رادیکالیسم خواهد بود. مضحک تر از انیست که افرادی را که تا دیروز  اصولگرایان مخلص و از رهروان ولایت هستند و درا نتخابات هر دو  از آقای قالیباف حمایت کردند به نام کاندیدا ی اصلاح طلب معرفی کنید بدانید  این یک شارلاتان سیاسی است ، که با این کار اعتماد مردم را از تمامی گروههای سیاسی از دست دادید و این آتش زیر خاکستر خواهد شد و که در وهله اول دامن خود شما و حاکمیت را خواهد گرفت. 

توصیه آخر: اینجا کردستان است هر گروهی ،با هر نامی که از این خطه سر برآورد،  اگر همراه و همسو با مردم باشد پیشمرگه است در غیره این صورت با مارکهای همچون" جاش" برچسپ خواهد خورد. انتخاب با خودتان. راستی کن که به منزل نرسد کج رفتار . سکوتی، سرشار از ناگفته ها نیست،سکوتِ شاهد، یعنی شهادتِ دروغ، موقع خواب و استراحت و تعطیلی وجدان. پس بگو، بنویس ، منتشر کن.

احمد مرادی کارشناس ارشد جامعه شناسی

AM:02:42:21/02/2016
1163 بار دیده شده‌‌