افزایش دستمزدها؛ خواسته کارگران کردستانیکارگران همیشه با وجود کار زیاد و سخت از دستمزد پایینی برخوردار بوده اند . کارگران از طبقات نسبتا محروم هستند که با توجه به نقش و جایگاه این قشر در توسعه و چرخه های اقتصادی جامعه ، توجه چندانی به انها نشده است. جامعه کارگری در ایران 13 میلیون نفر است و از دغدغه های مهم آنان پایین بودن دستمزدها و بهرمندی از مزایای قاون کار است .با توجه به شرایط اقتصادی کنونی پایین بودن دستمزد کارگران باعث می شو قدرت خرید آنان کم می شود و از نظر دستمزد حتی توان تامین هزینه های 10 روز اول ماه خود را نیز نداشته باشند . و اظهار بسیاری از کارشناسان اقتصادی و صاحب نظران ،دستمزد واقعی کارگران با نرخ تورم و خط فقر فاصله ای زیادی دارد.

تعیین دست مزد و افزایش ان در گفتگو و چانه زنی میان کارگران و کارفرمایان صورت می گیرد و اگر افزایش دستمزد را نداشته باشیم پیامدهای مانند افزایش چند برابری بیکاری و پدیده چند شغله بودن در جامعه و به ویژه استان های کم توسعه یافته ای مانند کردستان که میزان بیکاری در ان زیاد است افزایش پیدا می کند . دولت در بودجه سال اینده کشور افزایش دستمزد کارمندان بخش دولتی را 12 درصد پیش بینی کرده است و اگر افزایش دستمزدها برای دیگر کارگران نیز این چنین باشد با افزایش فقط 85 هزار تومان مواجه می شویم .با توجه به میزان تورم اقتصادی ، میزان افزایش کفاف زندگی کارگران را نخواهد داد و حتی اگر این روال طبق ماه های گذشته طی شود این احتمال وجود دارد که نرخ تورم در بهمن ماه به 10 تا 11 درصد اعلام شود بنابراین وضعیت افزایش حداقل مزد بدتر خواهد شد. اماده 41 قانون کار تاکید دارد که حداقل مزد باید به گونه ای باشد که به طور متوسط هزینه زندگی یک خانوار چهار نفره را تامین کند .اما در مقابل یک سوم درامد کارگران برای مسکن هزینه می شود و بخش های دیگر پر خرج بر معیشت کارگران مربوط به بهداشت و درمان ، پوشاک ، حمل ونقل ، خوراک و ... است و کارگران برای این بخش ها نیز بیشتررین هزینه را پرداخت می کنند.

 در این چند سال که شاهد تحریم ها علیه کشورمان بودیمکه تا حدودی بدنه اقتصادی کشور را تحت تاثیر قرار داد و حالا با موفقیت بر برجام امید داریم که با برداشت تحریم ها دست کم سفره کارگران کمی پر رنگ شود . البته تمام مشکلات کارگری را نمی تواند یک شبه برطرف کرد وکه باید با اتحاد و همبستگی کارگران و تشکلات به خواسته های قانونی کارگران برسیم . انتخابات دهمین دوره مجلس می تواند تاثیر بسزایی در توسعه کشور بگذارد و امید وارم نامزدهای انتخاباتی در برنامه های انتخاباتی خود به قشر محروم جامعه یعنی جامعه کارگران استان هم توجه کنند.

زیرا کارگران نیازمند حمایت هستند . به هرحال هر ساله نمایندگان تشکل های کارگری ، کارفرمایی و دولت جمع می شوند برای تعیین اصلی ترین دغدغه کارگران که حقوق و دستمزد آنان است بحث و گفتگو می کنند . که امیدوارم در تعیین دستمزدها احساسی برخورد نشود و نتیجه حاصله به ضرر کارگران نباشد.

منبع: همشهری کردستان

AM:09:10:18/02/2016
930 بار دیده شده‌‌