نوروز و پیام انقلابی کومه له برای خیزشی همگانی علیه نظام دیکتاتور حاکم بر ایران

نویسنده/ افشین دادوند

آنچه به وضوح آشکار و مبرهن است و تاریخ چهار دهه حاکمیت دیکتاتوری نظام جمهوری اسلامی بر ایران نشان میدهد هیچگاه خیزش های مردمی علیه این نظام دیکتاتور و ظالم در ایران از حرکت نایستاده و مردمان این سرزمین پهناور با همه ویژگی های خاص خود در همه این دوران استبداد نظام ارتجاعی ولایت فقیه، اعتراض و نارضایتی خود را با حاکمیت آن نشان داده اند، مردمان سرزمینی با تاریخی کهن وتمدنی غنی که اکنون در حصار حاکمیت دیوی همچون نظام جمهوری اسلامی محصور شده، در هر زمان و در هر گوشه ای از سرزمین به خون کشیده شده آن به پا خواسته اند و علیه حاکمیت فاسد و نا مقبول آن قدم در میدان مبارزه نهاده اند و بهترین فرزندان این سرزمین در رویارویی با دیو استبداد ولایت فقیه جان خود را فدا کرده اند به امید آنکه این سرزمین کهن و تمدن انسانی آن زیر چکمه های استبداد حاکمان نامشروع کنونی اش که زیر لوای اسلام و سیستم ولایت مطلقه فقیه به غارت و تاراج ثروت های عظیم آن و نابودی تاریخ و تمدن میپردازند نابود نشود.

اما اکنون و در روزهای منتهی به سال نو خورشیدی وفرا رسیدن نوروز، مردم ایران باید نورز را به عاملی برای یک صدایی و ایجاد جبهه ای متحد علیه نظام مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی تبدیل کنند و در برگزاری مراسم و جشن های این روز کهن ایرانیان و سمبل پیروزی مردمان این سرزمین بر دشمنانشان، همچون میدان و زمانی برای انقلاب و مبارزه علیه ظلم و ستم رژیم جمهوری اسلامی عمل کرده و با اتکا به همبستگی همه توده ها و مردمان آزادی خواه در ایران به پیکار با اهریمن ولایت فقیه بپردازند.

در راستای این حرکت آزادیخواهانه و عدالت محور، کومه له بعنوان نیرویی محرک در میان توده های مختلف مردم کردستان، رسالت اصیل و بزرگ خودرا برای آگاهی و روشن سازی همه ی توده های مردم کردستان را فراموش نکرده و فراخوان ملی، فرهنگی و سیاسی خود را برای این مناسبت بزرگ در ایران و کردستان اعلام داشته و نوروز را به سمبلی برای جشن و رقص آزادی اعلام کرده و با انتشار بیانیه های مختلف مردم فهیم کردستان را در برگزاری نوروزی متفاوت در همه شهرهای آن به میدان خیزش و حرکتی آزادیخواهانه علیه نظام ارتجاعی و امنیتی ولایت فقیه فراخوانده است، دعوت کومه له از همه اقشار و توده های مردم کردستان برای برپایی مراسم و جشن های نوروز و تبدیل آن به رمز و سمبلی برای نابودی و سرنگونی رژیم جمهوری اسلامی با اتکا و باور بر مبارزه و خروش مردمی بوده است، زیرا این مردمان ایران و کردستان و توده های مختلف آن هستند که باید آینده سیاسی و شیوه اداره کشور را تعیین کنند و اصل آزادی در انتخاب و حق رأی آزاد باید ایران آینده را بنیاد نهد در این راستا دعوت و فراخوان کومه له در همه شهرهای کردستان برای مردم کردستان، بیانگر دعوت به اتحاد و هم صدایی بوده و با انتخاب دو نماد، مردم را به پیشواز نوروز و رقص آزادی از حصار دیو استبداد و دیکتاتوری فراخوانده است، سمبل گل سرخ به نشانه یاد و خاطره رفیقان جان باخته ی صفوف مبارزه بر حق مردم، علیه رژیم جمهوری اسلامی و پوشیدن لباس محلی کوردی و " جامانه " برای نشان دادن همبستگی و هم صدایی زنان و مردان کردستان در مبارزه برای آزادی و برابری میباشد.

کومه له با هوشیاری و آینده نگری کامل و درک وضعیت موجود ایران و کردستان به مثابه درک واقعی آن در زمان تشکیل آن به عنوان حزبی آزادیخواه و عدالت محور و جوابی برای موقعیت آن روزگار ایران و کردستان و تحولات بین المللی اطراف آن، بار دیگر با چنین درک و درایتی با ادامه فعالیت و حضور پر رنگ خود در میان جنبش ها و توده های مختلف مردمی و انجام رسالت عظیم خود، فضا و میدان مبارزه را برای همه مردمان ایران و کردستان را با دادن آگاهی و روشن سازی در به سرانجام رسیدن این خیزش عظیم مردمی و برحق که در سال 96 به نقطه های حساس و اوج خود رسیده است را به اجرا گذاشته و با حضور در میان مردم و توده های آن و رهبری شایسته ی مبارزات مردمی در اعتراضات و نارضایتی ها، سعی در به ثمر رساندن این خیزش و نارضایتی مردمی را با اتکا به تبدیل سرپیچی های مدنی و اعتصابات مردمی برای شکست نظام مستبد و دیکتاتور جمهوری اسلامی دارد.

کومه له حزب توده های مختلف مردم بوده و آن را در طول سالیان مبارزه اش به اثبات رسانده و اکنون نیز با درک جایگاه حساس خود در جنبش ایران و کردستان، با سازمان دهی نیروهای خود در تشکیلات داخل و خارج از ایران و فراخوان ملی، فرهنگی و سیاسی سعی در انسجام بخشیدن به فعالیت و مبارزات مردمی دارد، اصول و سیاست های کومه له با تطبیق با شرایط جغرافیایی و زمانی آن به مثابه یک چپ مستقل و متعلق به همه توده ها مردم، باور بر پیروزی مردم حق طلب و آزادیخواه ایران و کردستان بر دیکتاتور حاکم بر ایران را دارد.

رفیق عبدالله مهتدی: آزادی گوهری گرانبهاست، اما نرخ سنگینی نیز باید برای آن پرداخت شود ، این درسی است که رفیقان جانبخته ی " گردان شوان " به ما آموختند، راهشان برای همیشه در کومه له ادامه خواهد داشت و نسل جدید مبارز، درس های گوهر بار این معلمان مکتب مبارزه را حفظ خواهند کرد.AM:11:37:03/04/2018
970 بار دیده شده‌‌