سنگسار، مرگی دردآور از اعماق تاریک تاریخسنگسار، مرگی دردآور از اعماق تاریک تاریخ

١١ژوئیە، روز جهانی مبارزە با سنگسارفریشتە گلوانی

اتهام: زنای محصنه، حکم: سنگسار

سنگسار شکل کلاسیک اعدام در عهد عتیق محسوب می‌شود. ارتداد، توهین به مقدسات، زنا با محارم و شکستن بعضی تابوها با سنگسار مجازات می‌شدند: "مرد و زنی که صاحب اجنه یا جادوگر باشد البته کشته شوند، ایشان را به سنگ سنگسار کنید، خون ایشان بر خود ایشان است." (سفر لاویان؛ لاویان از کتاب های تورات در عهد عتیق است).

در قوانین جمهوری اسلامی ایران عنوان حکم سنگسار برای افراد متاهلی است کە خارج از چهارچوب ازدواج با شخص دیگری رابطەی جنسی برقرار کنند و اجرای این حکم در شرایطی قابل اجراست کە چهار شاهد در حین انجام این عمل موجود باشند یا اینکە شخصی کە مرتکب این عمل شدە، چهار بار اعتراف بە انجام رابطە کردە باشد.

مادە ١٠٢ قانون مجازات كيفيت اعدام و نوع سنگهایی را كه بايد به كار برده شود مشخص كرده است، بزرگي سنگ در رجم نبايد به حدی باشد كه با اصابت يك يا دو عدد شخص كشته شود همچنين كوچكی آن نبايد به اندازه ای باشد كه نام سنگ بر آن صدق نكند.

مادە ١٠٤ در رابطە با اعدام با سنگسار می گوید مرد بايد تا كمر و زن تا سينه در خاك دفن شود، اين ماده مشخص كرده است كه هدف از سنگسار وارد كردن دردی طاقت فرسا در فرايندی است كه به مرگ تدريجی منتهی شود.

اجرای این حکم در ایران با موضع گیری های تند و انتقادی از جانب مجامع بین المللی و حقوق بشر و تلاش فعالان داخلی خصوصا جمعی از فعالان حقوق زنان برای حذف این شیوەی مجازات روبەرو بودە است و از جملەی این فعالیت ها برپایی کمپین قانون بی سنگساری بودە است.

قوە قضائیە در سال ١٣٨١ به دنبال فشارهای جامعه مدنی داخلی و بین‌المللی برای توقف صدور و اجرای حکم سنگسار در ایران، بخشنامه‌ توقف اجرای این حکم را صادر کردە، بر اساس لایحه‌ای که قوه قضائیه به مجلس ارائه داده بود، مجازات سنگسار از قانون حذف و به جای آن "سلب حیات" قرار گرفته بود. هرچند این تغییر ناچیز نتیجه این مجازات را تغییر نمی‌داد و در نهایت فرد متاهلی که وارد رابطه خارج از ازدواج شود، محکوم به مرگ است اما روش اجرای مرگ او دیگر نمی‌توانست سنگسار باشد.

این قانون نیز البته مورد اعتراض فعالان حقوق بشر، زنان و حقوقدانان بود چرا که علاوه بر اینکه برای یک رابطه جنسی مجازات مرگ تعیین کرده، دست قاضی را نیز برای تعیین نوع مرگ باز گذاشته بود.

اینک با نظر شورای نگهبان مجازات سنگسار همچنان قانونی است.

به گزارش کمیته بین‌المللی علیه سنگسار و اعدام، به‌طور رسمی ٧٠ مورد حکم قضایی سنگسار در ایران صادر شده است که از میان آنها، ٢٢ مورد به اجرا درآمده و ۱۵مورد نهایت با تبرئه متهمان، اجرا نشده است.

نهادهای حقوق بشری بين المللی صريحا اظهار داشتەاند كه اعدام نبايد به وسيله سنگسار صورت بگيرد. عليرغم اين ها، زنان و مردان همچنان در ايران به خاطر اعمال جنسی مرضی الطرفين (کە دو طرف رضایت داشتە باشند) سنگسار ميشوند و ایران از بالاترین نرخ های اعدام و نیز اعدام بە شیوەی سنگسار را داراست.

اسامی سنگسار شدگانی که بعد از سال ١٣٥٩در ایران ثبت شده اند عبارتند:

١-سنگسار ثریا منوچهری در روستای کوهپایە کرمان در سال ١٩٨٦، ٢-سال ۱۹۸۶ زنی به نام نصرت در قم ٣ـ سال ۱۹۹۲ زنی به نام بمانی فکری در رشت (بمانی محکوم به قصاص در آوردن چشم و سنگسار بود که قبل از اجرای حکم با اطلاع از حکم خود اقدام به خودکشی کرده و درگذشت) ٤ـ سال ١۹٩۴ زنی به نام فاطمه بانی ٥- سال ١٩٩٤ زنی به نام مینا کلوت ٦ـسال ۱۹۹۷ زنی به نام فاطمه دانش در ساری ٧- سال ۱۹۹۷ زنی به نام معصومه عینی درساری ٨ـسال ۱۹۹۷ زنی به نام مرضیه فلاح در ساری ٩- سال ۱۹۹۷ مردی به نام علی مختار پور، در ساری سال ۱۹۹۷ ١٠- مردی به نام پرویز در ١٠-حسن زاده در ساری ۱١ـ سال ۱۹۹۷ مردی به نام خیرالله جوانمرد در ساری ١٢ـ سال ۱۹۹۸ مردی به نام خسرو ابراهیمی که در گودال سنگسار موفق به فرار شده و تبرئه میشود. محل اجرای حکم لاهیجان ١٣ـ سال ۲۰۰۱ زنی به نام مریم ایوبی تهران ١٤ـ سال ۲۰۰۲ زنی به نام جمیله امیر اسماعیلی در کرمان ١٥- سال ۲۰۰۶ مردی به نام عباس حاجی زاده، مشهد ١٦ـ سال ۲۰۰۶ زنی به نام محبوبه محمدی مشهد ١٧ـ سال ۲۰۰۷ مردی به نام جعفر کیانی، تاکستان (قزوین) ١٨ـ سال ۲۰۰۸ مردی به نام هوشنگ خدادە ١٩ـ سال ۲۰۰۸مردی به نام منوچهر خ ٢٠ـ سال ۲۰۰۸ مردی به نام محمود م. غ. (محمود که مردی افغانی تبار بود موفق می شود هنگام سنگسار از گودال سنگسار با بدنی مجروح فرار کند) ٢١ـ سال ۲۰۰۸ دختری به نام سعیده ۱۴ ساله که توسط پدرش در زاهدان در تاریخ ۹ فوریه ۲۰۰۸ سنگسار شد ٢٢ـ سال ۲۰۰۹ مردی به نام ولی آزاد در رشت

احکام سنگساری که به اعدام تبدیل شده و حکم به اجرا آمده است:

در سال ۲۰۰۹ سه نفر به نامهای ۱ـ عبدالله فریور ۲ـ افسانه رحمانی ۳ـ رحیم محمدی

افرادی که از سنگسار نجات یافته اند:

۱ـ سیما
۲ـ فاطمه (صغری مولایی)، زندان ورامین، ورامین – از اتهام زنای محصنه تبرئه شد
۳ـ پریسا اکبری (همسر نجف اکبری)، زندان عادل آباد، شیراز- پس از اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق آزاد شد
۴ـ ژیلا ایزدی
۵ـ لیلا مافی
۶ـ نجف اکبری (همسر پریسا اکبری)، زندان شیراز – تبرئه و آزاد شد
۷ـ صغری مولایی، زندان ورامین، ورامین – از اتهام زنای محصنه تبرئه شد
۸ـ کبری نجار، زندان رجایی شهر کرج – پس از سیزده سال تبرئه و آزاد شد
۹ـ مکرمه ابراهیمی (همسرش جعفرکیانی سنگسار شد)، زندان چوبیندر، قزوین – عفو و آزاد شد
۱۰ـ حاجیه اسماعیلوند، زندان جلفا، آذربایجان شرقی – تبرئه و آزاد شد
۱۱ـ شمامه (ملک) قربانی، زندان ارومیه، آذربایجان غربی – تبرئه و آزاد شد
۱۲ـ زهره کبیری (خواهر آذر کبیری)، زندان رجائی شهر کرج، پس از اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق آزاد شد
۱۳ـ آذر کبیری (خواهر زهره کبیری)، زندان رجائی شهر کرج، پس از اجرای حکم ۹۹ ضربه شلاق آزاد شد
۱۴ـ اعظم خنجری
۱۵ـ زهرا رضایی، زندان رجایی شهر کرج، تبرئه و آزاد شد
۱۶ـ لیلا قمی، زندان اوین، تهران – مجازات سنگسار به حبس تبدیل شد

منبع: کمیته علیه اعدام و سنگسار

حکم سنگسار بە بهانەی خیانت زن و مرد در چهار چوب ازدواج بە همدیگر تصدیق دخالت دین در خصوصی ترین مسائل شخصی افراد است و اینکە دین حتی در اتاق خواب افراد حضور یابد امر ناپسندی است کە نمی توان از آن چشم پوشی کرد، اگر قرار بر مجازات زن يا مرد خائن باشد، اين مجازات از طرف چه كسى بايد اعمال شود؟ قانون یا دین یا اینکە مسالەای شخصی بین یک زوج است؟ اين جرم يك جرم عمومى است يا خصوصى؟ تنبيه فردى كه در چهارديوارى خانه‌اش مرتكب خطايى شده بايد در كجا و به چه صورت انجام پذيرد؟

این دو طرف هستند کە تصمیم می گیرند کە با هم بمانند یا نە، اینکە دولت بخواهد از طریق قانون و دین بین دو نفر در یک خانوادە تعیین تکلیف کند امری کاملا اشتباه است کە متاسفانە جمهوری اسلامی این حق را بە خودش می دهد.

سخن آخر اینکە اگر ١٤٠٠ سال پیش محمد نبی عمل سنگسار را انجام دادە است آیا در دنیای امروزی کە پیچیدگی های زندگی و روابط بشر امروزی، سیر حیات انسان ها را تحت شعاع خود قرار دادە است، سنگسار و مجازات انسان ها بە خاطر خطایی در اتاق خواب شخصی منزلشان، بە شیوەی تحقیر آمیز چال کردن شخص متهم و کوبیدن سنگ بر سرش تا در نهایت کشتە شدنش جایگاهی دارد؟ آیا جمهوری تمامیت خواه اسلامی ایران با اعمال این قوانین میخواهد تائید کند این سخن قرآن را کە: "قوانین اسلامقوانینی برای همەی ادوار است" یا اینکە با استفادە از قوانین اسلامی کە منشا آن عهد عتیق است می خواهد قدرت خود را در قالب اسلامی سیاسی، بر تک تک افعال ملت ایران اعمال کند؟

 


PM:05:26:11/07/2020
616 بار دیده شده‌‌