از اهداف سند ۲۰۳۰ تا مخالفت مقام های جمهوری اسلامی ایران و نهایتا لغو اجرای این سند

از اهداف سند ۲۰۳۰ تا مخالفت مقام های جمهوری اسلامی ایران و نهایتا لغو اجرای این سند

تنظیم/ ناصر خورشیدی

سند 2030 یونسکو که دولت یازدهم آنرا تائید و امضا نموده است، به یکی از داغ ترین موضوعات و مباحث چند ماە اخیر در ایران تبدیل شده است. برخی امضای این سند را در بخش‌هایی منجمله با ارزش‌ها، اصول حاکم و اسناد بالادستی کشور در تضاد می دانند. و در مقابل هواداران دولت بر این باورند، هراسی که منتقدان از این سند به دل مردم می اندازند مبنای واقعی ندارد. زیرا مفاد این سند به آن شکل که برخی منتقدان نقل میکنند، مغایرت دارد.

اما فشار و اعمال نفوذ ناقدان این سند کە در راس آن رهبر جمهوری اسلامی قرار دارد، دولت حسن روحانی را بر آن وا داشت که نهایتا 23 فروردین ماه سالجاری، وزیر آموزش و پرورش رسما اجرای سند " ۲۰۳٠" در مدارس و مراکز آموزشی را کاملا منتفی شدە اعلام کند. و درصورتی کە سازمان های مردم نهاد در مدارس و مراکز آموزشی در این زمینە قصد آموزش و بکارگیری مفاد این سند را داشتە باشند، بە شدت با آنها برخورد خواهد شد.

سند ۲۰۳۰ی یونسکو در سال سال ۲۰۱۵ میلادی با هدف ارتقای سطح سواد و افزایش کیفیت آموزش، با ۱۷ هدف اصلی و ۱۶۹ هدف ویژه در سازمان ملل به تصویب رسید و کشورهای عضو ملزم به اجرای رعایت مفاد آن شدند. مهمترین برنامه های اصلی این سند "پایان دادن به گرسنگی، آموزش با کیفیت، برابری جنسیتی، پایان دادن به فقر، کاهش نابرابری، دسترسی به انرژی پاک، رشد اقتصادی پایدار، داشتن شهرهای پایدار و تاب آور، در دسترس بودن آب آشامیدنی سالم و فاضلاب، اقدام برای مقابله با تغییر اقلیم، الگوی تولید پایدار، ارتقا اکو سیستم، استفاده پایدار از اقیانوس و دریا، جامعه پایدار و صلح آمیز" است.

این سند مقدمه ای دارد مبنی بر این که، رهبران و مردم جهان بر آنند که تا سال 2030، به فقر، گرسنگی، خشونت، فساد، قاچاق و غیرە پایان دهند و به سوی کرامت انسانی، صلح، عدالت، رعایت برابری، رفاه، مدیریت پایدار منابع طبیعی، گسترش بهداشت، تامین آب آشامیدنی برای همه، توانمندسازی زنان و دختران، محترم شمردن تنوع فرهنگی، حمایت از اقشار آسیب پذیر، مردم سالاری، بهبود محیط زیست، توسعه مناطق روستایی، توسعه آموزش های عمومی و فنی و حرفه ای، ترویج تفاهم، اشتغالزایی و نظایر این موارد حرکت کنند. در آخر بە لزوم تلاش همه دولت ها برای رسیدن به اهداف توسعه ای 2030 تأکید شده است. "در اینجا 17 هدف اصلی و 169 هدف ویژەی سند 2030 را خلاصە وار برای آگاهی خوانندگان به صورت مکتوب و نوشته بیان خواهیم کرد. برای خلاصە نویسی از ترجمەی کامل "سند 2030 توسط خانم مهرناز پیروز نیک استفادە نمودەام"

هدف اول: پایان دادن به فقر در تمامی اشکال آن در همه جا.

ریشه کنی فقر مطلق (فقر مطلق به درآمد روزانه کمتر از 1.25 دلار اطلاق می شود-

نصف کردن تعداد فقرا)

- (ایجاد نظام حمایتی از فقرا، سرمایه گذاری برای فقرزدایی و حق دسترسی فقرا به منابع)

هدف دوم: پایان دادن به گرسنگی، دستیابی به امنیت غذایی و بهبود تغذیه و ترویج کشاورزی پایدار.

-تضمین دسترسی همه به ویژه نوزادان به غذای سالم و کافی و رفع سوء تغذیه

- افزایش دو برابری درآمد و بهره وری تولید کنندگان کوچک مواد غذایی کوچک

تضمین نظام های پایدار تولید مواد غذایی و افزایش سرمایه گذاری در این حوزه از جمله تربیت کشاورز-

- حفظ تنوع ژنتیکی دانه ها و گیاهان و حیوانات

هدف سوم: تضمین زندگی سالم و ترویج رفاه برای همه در تمام سنین.

- کاهش مرگ و میر مادران به میزان 70درصد

- کاهش مرگ و میز نوزادان و کودکان

- پایان دادن به بیماری های واگیر منجمله: ایدز، سل، مالاریا

کاهش مرگ و میرهای ناشی از بیماری های غیر واگیر و بیماری های ناشی از آلودگی آب و هوا و خاک -

- کاهش مصرف مواد مخدر و کنترل تولید توتون و تنباکو

- به نصف رساندن مرگ و میرهای ناشی از تصادفات

تضمین دسترسی جهانی به خدمات بهداشتی و درمانی در همه موارد مورد نیاز انسان ها از جمله: مسائل جنسی و باروری بدون مواجه شدن با مشکلات مالی -

- توسعه واکسیناسیون

هدف چهارم: تضمین کیفیت آموزش فراگیر و عادلانه و ایجاد فرصت های یادگیری مادام العمر برای عموم.

- تضمین آموزش رایگان همگانی تا دیپلم به صورت رایگان و دسترسی به آموزش های پیش دبستانی

- توسعه آموزش های فنی و حرفه ای

- دسترسی عمومی به تحصیلات دانشگاهی

ریشه کنی نابرابری های جنسیتی در آموزش و تضمین دسترسی برابر به همه مقاطع آموزش و تربیت- فنی و حرفه ای برای اقشار آسیب پذیر از جمله معلولان، افراد بومی وکودکانی که در شرایط آسیب پذیر زندگی می کنند و یا خود، آسیب پذیر هستند.

- آموزش سواد به بزرگسالان

تضمین این که همه فراگیران به دانش و مهارتهای لازم برای ترویج توسعه پایدار دست یابند، به وِیژه از طریق آموزش برای توسعه پایدار، آموزش و ترویج شیوه های زندگی پایدار، حقوق بشر، تساوی جنسیتی، ترویج فرهنگ صلح و نبود خشونت، شهروندی جهانی و احترام به تنوع فرهنگی و مشارکت فرهنگ در تحقق توسعه پایدار -

- بروز رسانی امکانات آموزشی و تامین فضاهای دور از خشونت برای آموزش

افزایش تعداد بورس های اعطایی در رشته های فنی و حرفه ای و فناوری اطلاعات و مهندسی وعلمی

- افزایش قابل ملاحظه تأمین معلمان

هدف پنجم: دستیابی به تساوی جنسیتی و توانمند سازی تمام زنان و دختران.

این بخش خلاصه نویسی نشده است و عینا نسخه ای از ترجمەی آن در اینجا اطلاع رسانی میشود. چون یکی از دلایل و مخالفت های جمهوری اسلامی با سند مذکور، این بخش از سند است کە در ادامە بیشتر توضیح خواهم داد.

پایان دادن به همه اشکال تبعیض علیه زنان و دختران در هر مکان -

-ریشه کنی همه انواع خشونت علیه زنان و دختران در حوزه های عمومی و خصوصی، از جمله: در زمینه قاچاق انسان و سوء استفاده جنسی و غیره...

- ریشه کنی همه اقدامات زیان بار مانند ازدواج کودکان، ازدواج در سنین بسیار پایین و ختنه زنان

- به رسمیت شناختن و ارج نهادن به مراقبت های داخل منزل و خانه داری (کار در منزل) بدون دستمزد از طریق : تامین خدمات عمومی، ایجاد زیر بناها و تنظیم سیاست های حفاظت اجتماعی و ترویج مسؤولیت مشترک در منزل و در محیط خانواده، تا حدی که مقررات و ملی اجازه دهند.

- تضمین مشارکت کامل و موثر زنان و در اختیار قرار دادن فرصت های برابر (با مردان) برای انتصاب به مسولیت های بسیار بالا در همه سطوح تصمیم گیری در حوزه های سیاسی، اقتصادی و همچنین در زندگی عمومی

- ضمانت دسترسی جهانی به بهداشت باروری و جنسی و دسترسی به حقوق باروری در راستای توافق های انجام شده در جریان کنفرانس بین المللی جمعیت و توسعه و اعلامیه و برنامه اقدام پکن، بر مبنای اسناد نهایی به دست آمده از کنفرانس های بازنگری برگزار شده در این ارتباط

- انجام اصلاحاتی برای برقراری تساوی حقوق زنان و مردان به منظور دسترسی زنان به منابع اقتصادی و امکان مالکیت و کنترل دارایی ها از قبیل: زمین و سایر اشکال دارایی توسط آنان و همچنین برقراری حق دسترسی زنان به خدمات مالی، ارثیه، و منابع طبیعی، درراستای قوانین ملی کشورها))

- ارتقای کاربرد فناوری توانمند کننده، به ویژه فناوری اطلاعات و ارتباطات به منظور ترویج توانمد سازی زنان

- تقویت و اتخاذ سیاست های مطمئن و مناسب، همچنین وضع قوانین قابل اجرا برای ترویج تساوی جنسیتی و توانمندسازی همه زنان و دختران در کلیه سطوح

هدف ششم: تضمین در دسترس بودن و مدیریت پایدار آب و فاضلاب برای همه.

- دسترسی همگانی به آب آشامیدنی

- دستیابی به بهداشت کافی و پایان دادن به انجام قضای حاجت در ملأ عام و بذل توجه خاص به نیازهای زنان و دختران و افراد آسیب پذیر

- ریشه کنی تخلیه زباله در منابع آبی

- احیای تالاب ها و رودخانه ها و منابع آبی

- همکاری های بین المللی در حوزه آب مانند تصفیه و شوری زدایی"

هدف هفتم: تضمین دسترسی به انرژی ارزان قیمت، قابل اعتماد، پایدار و مدرن برای همه.

-" تضمین دسترسی به خدمات مقرون به صرفه انرژی

-افزایش انرژی های تجدید پذیر و بهره وری در حوزه انرژی

- گسترش زیر ساخت های انرژی"

هدف هشتم: ترویج رشد فراگیر و پایدار اقتصادی، اشتغال کامل و مولد و شغل مناسب برای همه.

- "افزایش رشد اقتصادی کشورها به حداقل 7 درصد

- افزایش سطح بهره وری

- حمایت از اشتغال شرافتمندانه، کارآفرینی . خدمات کوچک و متوسط و کاهش بیکاری و ریشه کنی کار اجباری و برده داری نوین

- جداسازی رشد اقتصادی از تخریب محیط زیست

- دستیابی به اشتغال شرافتمندانه و سودآور برای همه و تحقق دستمزد مساوی برای همه فعالیت های دارای ارزش یکسان

- امن سازی فضاهای کار به ویژه برای زنان مهاجر

- ترویج گردشگری که بتواند به تولید کار و ترویج فرهنگ و تولیدات محلی کمک کند

- افزایش ظرفیت موسسات مالی داخلی "

هدف نهم: ایجاد زیرساخت انعطاف پذیر، ترویج صنعتی سازی فراگیر و پایدار و تقویت نوآوری.

- ایجاد زیرساخت های پایدار برای توسعه اقتصادی و رفاه ملی

- صنعتی شدن پایدار و افزایش سهم صنعت در اشتغال و تولید ناخالص داخلی

- افزایش دسترسی فعالیت های تجاری کوچک به خدمات مالی

- بروز رسانی صنایع و سازگاری آنها با محیط زیست

- گسترش پژوهش های علمی

- پشتیبانی از توسعه داخلی فناوری و نوآوری و دسترسی بیشتر به فناوری اطلاعات و ارتباطات"

هدف دهم: کاهش نابرابری در درون و میان کشورها.

- "افزایش درآمد قشر فقیر به بالاتر از میانگین ملی

- توانمندی همه افراد برای حضور در عرصه های اجتماعی و اقتصادی و سیاسی و ایجاد فرصت های برابر برای همه

- سیاستگذاری به ویژه در حوزه های مالی، دستمزد و حمایت اجتماعی و دستیابی تدریجی به تساوی بیشتر

- تضمین حضور پر رنگ تر کشورهای در حال توسعه در تصمیم گیری های موسسات مالی و اقتصادی بین المللی

- تسهیل مهاجرت مسؤولانه

- کمک بیشتر مالی به کشورهای نیازمند

- کاهش هزینه های نقل و انتقال وجوه ارسالی کارگران مهاجر به کمتر از 3 درصد"

هدف یازدهم: تبدیل شهرها و سکونت گاه های انسانی به مکان های همه شمول، مقاوم و پایدار.

- "تضمین دسترسی عمومی به مسکن ایمن و مقرون به صرفه و نوسازی محله های فقیر

- فراهم سازی دسترسی به حمل و نقل ایمن به ویژه برای زنان، دختران و معلولان

- حفظ میراث فرهنگی و طبیعی

- کاهش مرگ و میر ناشی از بلایای طبیعی

- توجه به کیفیت هوا و مدیریت زباله ها

- گسترش فضای سبز عمومی، ایمن و فراگیر به ویژه برای زنان و کودکان و سالمندان و معلولان

- برقراری پیوند بین مناطق شهری، حومه و روستایی

- حمایت از یاخت بناهای مقاوم با استفاده از مصالح محلی و ارائه کمک های مالی و فنی به آنها"

هدف دوازدهم: تضمین الگوی تولید و مصرف پایدار.

- "اجرای برنامه ده ساله مرتبط با الگوی تولید و مصرف پایدار با توجه به توانمندی های کشورهای در حال توسعه

- مدیریت پایدار منابع طبیعی و حفظ محیط زیست در روند تولید و مصرف

- کاهش هدر رفت مواد غذایی

- کاهش تولید زباله و افزایش بازیافت

- دسترسی عمومی به اطلاعات مرتبط با توسعه پایدار

- حمایت از کشورهای در حال توسعه در جهت توسعه علمی و فنی

- پایش آثار توسعه پایدار بر گردشگری پایدار

- منطقی سازی یارانه های ناکارآمد سوخت های فسیلی"

هدف سیزدهم: اقدام فوری برای مبارزه با تغییرات آب و هوا و اثرات آن.

-" تقویت مقاومت در برابر بلایای طبیعی

- آموزش و هشدار به موقع در خصوص بلایای طبیعی

- تخصیص 100 میلیارد دلار آمریکا برای تامین نیازهای کشورهای در حال توسعه در جهت کاهش تغییر اقیلم"

هدف چهاردهم: حفظ و استفاده پایدار از اقیانوسها، دریاها و منابع دریایی برای توسعه پایدار.

- "کاهش آلودگی دریاها و اقیانوس ها

- حفاظت از بوم سازگان دریایی و ساحلی

- کاهش آثار اسیدی شدن محیط دریایی

- قانونمند شدن صیادی جمعی و پایان دادن به صید بی رویه

- ارتقاء دانش فناوری دریایی

- حذف یارانه های تعیین شده برای برخی اشکال ماهیگیری مخرب

- افزایش حفاظت و استفاده پایدار از اقیانوس ها و منابع آن"

هدف پانزدهم: حفاظت، بازیابی و ترویج استفاده پایدار از اکوسیستم های زمینی، مدیریت پایدار جنگل ها، مبارزه با بیابان زایی، متوقف و معکوس نمودن فرسایش زمین و توقف از بین بردن تنوع زیستی.

- "حفاظت، احیاء و استفاده پایدار از جنگل ها ، تالاب ها ، کوه ها و نواحی خشک

- توقف جنگل زدایی

- مبارزه با بیابان زایی

- کاهش تخریب زیستگاه های طبیعی و جلوگیری از انقراض گونه های در معرض خطر

- اشتراک گذاری منصفانه مزایای ناشی از استفاده از منابع ژنتیک در راستای توافقات بین المللی

- پیشگیری از پدیدار شدن گونه های مهاجم و بیگانه در زیست بوم های خشکی و آبی

- مبارزه با صید غیرقانونی و قاچاق گونه های حفاظت شده"

هدف شانزدهم: ترویج جوامع صلح طلب و فراگیر برای توسعه پایدار، دسترسی به عدالت برای همه و ایجاد نهادهای موثر، پاسخگو و فراگیر در تمام سطوح

- "کاهش همه اشکال خشونت و مرگ و میرهای ناشی از آن

- پایان دادن به سوء استفاده و استثمار کودکان

- گسترش عدالت برای همه

- مبارزه با جرایم سازمان یافته و کاهش جریان غیرقانونی پول و اسلحه

- کاهش قابل ملاحظه فساد و رشوه خواری

- پاسخگویی و شفافیت مؤسسات

- تضمین تصمیم گیری نتیجه بخش، مشارکتی و نمایان همه افراد جامعه

- تقویت حضور کشورهای در حال توسعه در نهادهای بین المللی مانند سازمان ملل متحد

- تأمین هویت قانونی از جمله خدمات ثبت احوال برای همه

- تأمین دسترسی عمومی به اطلاعات و پاسداشت آزادی های بنیادین

- مبارزه با تروریسم

- ترویج و اجرای قوانین عاری از تبعیض برای توسعه پایدار"

هدف هفدهم: تقویت ابزارهای اجرایی و احیای مشارکت جهانی برای توسعه پایدار.

- "تقویت فعالیت های مرتبط با منابع مالی داخلی مانند جمع آوری مالیات

- اختصاص 0.7 درصد از درآمد ناخالص ملی کشورهای توسعه یافته به کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی

- کمک به کشورهای در حال توسعه برای پرداخت دیون

- سرمایه گذاری در کشورهای دارای پایین ترین سطح توسعه یافتگی

- افزایش امکان دسترسی به علم، فناوری و نوآوری و ارتقای همکاری های شمال-جنوب و جنوب-جنوب

- راه اندازی بانک فناوری

- حمایت بین المللی از طرح های ملی کشورهای در حال توسعه

- بهبود تجارت و افزایش سهم صادرات کشورهای در حال توسعه

- ارتقای ثبات اقتصادی کلان، ترویج مشارکت بخش خصوصی در اقتصاد

- به اشتراک گذاری دانش، تخصص، فناوری و منابع مالی با هدف رشد کشورهای در حال توسعه"

پس از برشماری اهداف، مجدداً بر کمک به کشورهای در حال توسعه، کشورهای فقیر محصور در خشکی، کشورهای کوچک جزیره ای، اجرای مقررات و توافقنامه های بین المللی تأکید می شود. از لزوم راه اندازی پایگاه اینترنتی با هدف نشر اطلاعات سخن گفته می شود، و سپس تصریح خواهد شد که، کشورهای جهان در 15 سال آینده، اهداف فوق را پیگیری خواهند کرد. همچنین در ادامه آمده است که، پیگیری و بازبینی به شکل داوطلبانه و کشوری انجام خواهد شد. و گزارش سالانه اقدامات کشورها توسط دبیرکل سازمان ملل تهیه خواهد شد. کشورها نیز در سه سطح ملی، منطقه ای و کشوری در این خصوص برنامه ریزی، اقدام و همکاری خواهند کرد تا سطر آخر سند محقق شود، بدین معنا، تبدیل جهان به مکانی بهتر در سال 2030

حال با توجه به مطالب فوق الذکر و وضعیت کنونی در جامعه، همچنین قوانین ناکارمد در مجلس و دولت، سردمداران رژیم جمهوری اسلامی کە در راس آن رهبر ایران قرار دارد، اهداف 2030 را با آموزه های دینی و فرهنگی نظام جمهوری اسلامی مغایر میدانند.

به گفته مسئولین نظام، اگرچه این سند دارای بخش هایی از جمله برخورداری همگان از سیستم نظام آموزشی است، اما در بخشهای دیگر، دارای برنامه هایی است که با دین و فرهنگ اسلامی مغایرت بسیاری دارد. و در پوشش سواد و افزایش کیفیت آموزش، به ترویج سبک زندگی غربی می پردازد.

از عمده دلایل مخالفت با این مهم، در موضوع آموزشی این سند است کە در آن تاکید شده، که همگان میبآیست 9 سال حداقل تحصیل کرده، تا که نابرابری آموزشی برداشته شود. همچنین آموزش ها باید دو زبانه یا چند زبانه باشد کە، نظام جمهوری اسلامی ایران با آن مخالف است. اگرچە در قانون اساسی و بر اساس " اصل 15" آموزش بە زبان مادری در مدارس و مراکز آموزشی تدوین شدە است و در هنگام انتخابات ریاست جمهوری، یکی از شعارهای کلیدی حسن روحانی بود است. اما این امر، به دلایل مختلف تا کنون محقق نشده است.

به اذعان سردمداران، این موضوعات در نگاه سطحی مناسب به نظر می رسند، اما دارای تعارضات بسیاری با فرهنگ کشور ما هستند.

در چارچوب سند 2030 به واژه‌هایی همچون شهروند جهانی و برابری جنسیتی اشاره شده است، که این مباحث از سوی برخی صاحب‌نظران و کارشناسان این حکومت به ویژه در شورای عالی انقلاب فرهنگی مورد نقد قرار گرفته است، و حتی برخی از آنان معتقدند که تصویب و اجرای این سند دگرگونی‌های بسیاری را در آموزش کشور ایجاد خواهد کرد که از جمله آن می توان به حذف کلیشه‌های جنسی و ارائه آموزش‌های جنسی به کودکان و حذف برخی مفاهیم قرآنی و ارزشی از کتاب‌های درسی به بهانه ترویج صلح و نبود خشونت اشاره میکنند. حال ضرورت دارد، پرسشی را با صاحبان نظر در جمهوری اسلامی مطرح کرد که، چرا هدف شمارەی چهارم و اهداف ویژەی آموزشی یونسکو را نباید اجرا کنید؟

در همین راستا، خامنەای رهبر نظام جمهوری اسلامی در دیدار با معلمان کشور در مورد سند آموزش 2030 گفت " جمهوری اسلامی ایران تسلیم سندهایی مانند 2030 یونسکو نخواهد شد. اصل کار غلط است اینکه سندی را امضا کنیم و بعد بیاییم بی‌سروصدا آن را اجرا کنیم، نخیر، مطلقاً مجاز نیست" و در ادامە میگوید "به چه مناسبت یک مجموعه به اصطلاح بین المللی که تحت نفوذ قدرتهای بزرگ نیز قرار دارد، به خود حق می دهد که برای ملتهایی با تاریخ و فرهنگ و تمدن گوناگون، تکلیف معین کنند؟ اینجا جمهوری اسلامی ایران است و در این کشور، مبنا اسلام و قرآن است. اینجا جایی نیست که سبک زندگی معیوب و ویرانگر و فاسد غربی بتواند اعمال نفوذ کند. در نظام جمهوری اسلامی پذیرش چنین سندی، معنا ندارد. اگر چنانچه با اصل کار نمی‌توانید مخالفت کنید، صراحتاً اعلام کنید که جمهوری اسلامی ایران در زمینه آموزش و پرورش، دارای اسناد بالادستی است و احتیاجی به این سند ندارد"

در حالی خامنه ای تمام سیستم های جهان را مردود و فاسد میداند، آیا از آمار فقر و پایین آمدن سن رابطەی جنسی و مصرف مواد مخدر در ایران بی اطلاع میبآشد، کە تمام سیستم های جهان را فاسد و حکومت ایران اسلامی را مدینەی فاضلە می پندارد

به همین منظور، مکارم شیرازی در خرداد ۹٦ ابراز داشت، سند ۲۰۳۰ یک عهدنامه برای برنامه‌های آموزشی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی طی ۱۵ سال آینده است، و تلاش دارد فرهنگ سکولارغرب و همجنس بازی را در کشورپیاده کند""

اعمال نفوذ مراجع تقلید و افراد تندرو و افراطی وابسته به نهادها و ارگانهای تحت امر، و نهایتا مداخله رهبر ایران، منجر شد، پنجشنبە مورخه "23 فروردین ماه" دولت اجرای سند 2030 را رسما متوقف نماید.

این مبحث، با هدف شناخت اهداف بلند مدت سازمان ملل بوده است. در بخش های بعدی شرایط و برون رفت کشور از وضعیت موجود را با اهداف بلند مدت سازمان ملل کە در سند ۲۰۳۰ آمدە است، را برسی خواهیم کرد.693 بار دیده شده‌‌


PM:08:16:14/04/2018