مصاحبه کوتاه و اجمالی مرکز خبری آسونیوز با روزنامه نگار کورد فرزین کرباسی در خصوص وضعیت کارگران در ایران

 مصاحبه کوتاه و اجمالی مرکز خبری آسونیوز با روزنامه نگار کورد فرزین کرباسی در خصوص وضعیت کارگران در ایران

آسونیوز/ 1- چرا اول ماه می به عنوان روز جهانی کارگر انتخاب شده، لطفا تحلیلی کوتاه و اجمالی در این زمینه ارائه دهید؟

ج/ بنا به شواهد تاریخی "اول مه به عنوان روز کارگر به این لحاظ بوده است که در چهارم ماه مه سال ۱۸۸۶، و در چهارمین روز اعتصاب و تجمع کارگران آمریکایی در شهر شیکاگو، پلیس به روی آنان آتش گشود که شماری کشته، عده‌ای مجروح و بعداً چهارتن نیز اعدام شدند. کارگران اعتصابی خواستار تعدیل شرایط کار و کاهش ساعات روزانه کار از ده ساعت به ۸ ساعت بودند. قرار بود که اول ماه مه ۱۸۸۶ در آمریکا (ایالات متحده)، کاهش ساعات کار به هشت ساعت در روز، به اجرا درآید که چنین نشد و در نتیجه، کارگران در گوشه و کنار این کشور دست به تظاهرات زدند و در یک‌هزار و دویست کارخانه و کارگاه، اعتصاب صورت گرفت. شمار کارگران معترض شهر شیکاگو بیش از سایر شهرها و حدود ۹۰ هزار تن بود. در چهارمین روز تظاهرات شیکاگو، کارگران اعتصابی و هوادارانشان در «میدان بیده = Haymarket» جمع شده و از اینجا به حرکت درآمده بودند. سخنرانان آنان بر یک گاری بزرگ سوار بودند و شعار می‌دادند. پس از طی مسافتی، پلیس اطراف این گاری (چهارچرخه) را گرفت و خواست که تظاهرکنندگان متفرق شوند که ناگهان انفجاری صورت گرفت، یک مأمور پلیس کشته شد و چند کارگر و پلیس نیز مجروح شدند. این حادثه سبب شد که پلیس دست به تیراندازی به سوی جمعیت بزند و کشتار صورت گیرد. آمار کشته‌شدگان اعلام نشده‌است ولی اسامی انبوه مجروحان در دست است. پلیس با اعمال خشونت موفق شد جمعیت را پراکنده‌سازد. در پی این حادثه، هشت تن به عنوان مسبّب دستگیر شدند که پنج نفر از آنان کارگر مهاجر آلمانی و یکی هم آلمانی تبعه آمریکا بود. دادگاه یکی از این دستگیرشدگان را به ۱۵ سال حبس محکوم کرد و بقیه محکوم به اعدام شدند که فرماندار ایالت مجازات دو تن از آنان را به حبس ابد تخفیف داد. یکی از محکومان به اعدام، پیش از اجرای حکم خودکشی کرد و چهار نفر دیگر به دار آویخته شدند."(1)(منبع ویکی پدیا)

لازم به ذکر است در نوشته های تاریخی آمده که " در روز ۱۱ اردیبهشت ۱۳۲۵ (اول ماه مه ۱۹۴۶ میلادی) تظاهرات کارگران در کرمانشاه مورد حملهٔ پلیس قرار گرفت. در این تظاهرات ۱۴ کارگر کشته و ۱۲۰ کارگر زخمی شدند. این کارگران نخستین جانباختگان اول ماه مه در ایران هستند."

شاید این آشنایی ابتدایی برای شناخت این روز و اهمیت تاریخی آن کافی نباشد و ما نتوانیم عمق درد و رنج کارگران و خانواده های آنان را دریابیم ، این درد و رنج مرز و جغرافیای خاصی ندارد . عمر این درد به درازای تاریخ است .تا به امروز نمیتوان به درستی تعیین کرد این طولانی بودن جنگ مابین حق کارگر و ستم سرمایه دارآیا از قدرت ستمگران و استعمارگران است یا از ناتوانی جبهه بی پشتیبان زحمتکشانناشی میشود ...

در هر حال این وضعیت اگر چه در طول تاریخ و در بخشی از کشورهای توسعه یافته تا حدودی تعدیل شده و کارگران از وضعیت مناسبتری برخوردارند اما حال کارگران در بخش محروم جهان یعنی کشورهای جهان سومی همچنان بد و بدتر شده چه آنان که در آسیای جنوب شرقی قرار گرفته و چه در خاورمیانه هر دو در نوع خود در وضعیت وخیم بی حقوقی محض قرار دارند . قیاس کارگران شاغل در کشوری بمانند چین با دستمزد ناچیز و در حد زیر فقر با ساعت کاری غیر معقول با کارگران ایرانی بیکار بدون داشتن حقوق بیکاری و بیمه تابلوی تمام قد استعمار و بی عدالتی جهانی است که رنگ روی بوم آن خون کارگران وپوست آنها بوم آن.

آسونیوز/ 2- با توجه به نرخ بالای بیکاری در کشور و بلاخص در کردستان، همچنین قوانین ناکارآمد در دولت و مجلس و فشار معیشتی روزافزون به جامعه کارگری، دولت ایران تا کنون چه تدابیری را در این زمینه اندیشیده است؟

ج/  اقتصاد امروز ایران در وضعیت آشفته ودر بی ثبات ترین روزهای تاریخ بعد از روی کار آمدن رژیم اسلامی بسرمیبرد و سقوط دومینه وار کارخانه ها و کارگاهها و بنگاه های بزرگ اقتصادی و ناتوانی دولت در کنترل و ایجاد تعادل در بازار و گرانی ناگهانی ارز همگی عوامل زمینگیر شدن دولت درچاره جویی برای معضل بیکاری و بحران اچتماعی پسا بیکاری کارگران و به تبع آن رکود اقتصادی است و با در نظر گرفتن همه این عوامل جای هیچ امیدی برای بهبود اوضاع باقی نمیماند . این توضیح در باره اوضاع کلی ایران است و اگر بخواهیم بطور اخص به تحلیل اوضاع اقتصادی استانهای کمتر توسعه یافته و محروم مانند کردستان و سیستان و بلوچستان و ... بپردازیم کار بسیار سختیست چون با نبود ساختارهای بنیانی اقتصادی و تعطیلی زودهنگام کارگاه ها و نبود زمینه اشتغال اوضاع اسفبارتر و درصد بیکاری و جرم و روی آوردن جوانان به مواد مخدراز سر ناامیدی و خودسوزی و خودکشی و آشفتگی و ازهم پاشیدگی کانون خانواده آماری سر به فلک کشیده دارد .

آسونیوز/ 3- طی سالهای اخیر، از سوی حاکمیت، شاهد ادامه سیاسیتهای سودجویانه دولت مبنی بر طرح کارورزی جهت ارزان سازی نیروی کار بوده ایم. این مهم، توسط فعالین کارگری و مدنی بیگاورزی یا "بیگاری- استثمار" نامیده شد، نظر شما چیست؟

-در توصیف اینگونه طرحهای بی خاصیت تنها باید گفت "با قرص آسپرین به جنگ سرطان رفتن بیش نیست" .مساله این است که طرح کارورزی هیچ گونه حقی برای کارورز و تعهدی برای واحدهای پذیرنده به منظور جذب و استخدام موقت و شمولیت قوانین کار و تامین اجتماعی ایجاد نمی کند و حضور کارورز در واحد پذیرنده صرفا برای آموزش عملی خواهد بود و واحد پذیرنده مجاز به واگذاری وظایف شغلی به کارورز نمی باشد و در واقع اصلا شغل به حساب نمی آید و نمیتواند تاثیری در تامین معاش و کیفیت زندگی کارورز بحساب بیاید و در نهایت باید شغلی باشد تا کارورز بتواند در آن ادامه به کار و تجربه به دست آمده در آن دوره رابکار بگیرد.
آسونیوز/ 4- در خصوص سرکوب، شکنجه و زندانی کردن کارگران در ایران، چه نظری دارید؟ قطعا جامعه زنان نیز در محیطهای کارگری، تحت تبعیض، تجاوز و استثمار کارفرمایان قرار میگیرند و از این قاعده مستثنی نیستند، در این رابطه تحلیل شما چیست؟

ج/ بی گمان در پی اعتراضات اخیر کارگری و تجمعات پی در پی کارگران شهرهای صنعتی و کارخانه های ورشکسته در اقصا نقاط ایران حکومت راهی جز سرکوب و در پیش گرفتن ارعاب ندارد و کارگران بجان آمده هم چاره ای جز رساندن صدای خود از راه تجمع ندارند ونتیجه این برخورد زندانیان کارگریست که در ازلی طلب حق قانونی خود شکنجه و زندانی میشود و در این بین زنان کارگر و همچنین همسران کارگران به طور مضاعف تحت فشار تنگدستی و فقر و شرمندگی در مقابل فرزندان هستند و با گزارشاتی که از داخل ایران و وضعیت آنان میرسد همه تاکییدی بر ظلم و تبعیض همه گیریست که بر زنان میرود و این را هم باید در نظر گرفت که در تصفیه ها و اخراجهای کارخانه ها زنان اولین قربانیان هستند و بدون تردید زنان در تمام جنبه ها که شامل حقوق اولیه انسانی باشد در قوانین حکومت اسلامی نادیده گرفته شده است و این خصلت نمای آیین و باور این رژیم ضد انسانیست.

آسونیوز/ 5- - همچنان که واقفید، خط فقر در ایران بالای 3 میلیون تومان اعلام شده است و این در حالی است که، در سال 1397 خورشیدی دست مزد پایه ای کارگران تا سقف یک میلیون و صد هزار تومان بوده، با توجه به فاصله درآمد قشر کارگر و تورم لجام گسیخته در ایران، چه آینده ای را برای کارگران در ایران ترسیم خواهید کرد؟

ج/ در توضیحات فوق اشاره مستقیم به وضعیت بغرنج اقتصادی و ناتوانی دولت در تامین مالی خود و بدهی سرسام آور به اداره تامین اجتماعیبسیا آشکار است که با این حد از توان در تامین حقوق ماهیانه و با تورم لجام گسیخته بازار و ناپایداری شدید اقتصادی دیگر سفره کارگر باید چون باشد. به گزارش اسپوتنیک ، رئیس مجمع نمایندگان استان اصفهان با بیان اینکه حقوق یک میلیون و 600 هزار تومان در کلان‌شهرها به خصوص تهران به نحوی نیست که بشود با آن زندگی کرد، گفت: درآمد زیر 2.5 میلیون تومان در ماه، زیر خط فقر است.(2)( .sputniknews)

 با این توصیف که یکی از عوامل و مسئولین حکومتی در باب خط فقر بیان می کند دیگر جایی برای بحث باقی نمیماند و با در نظر گرفتن معیارهای اولیه معیشت یک خانواده متوسط کارگری و وضعیتی که براقتصاد ایران حاکم است بسیاری و بطور قطع اکثریت جامعه ایرانی زیر خط فقر زندگی را میگذرانند.

آسونیوز/ 6- اول می روز جهانی مطالبات کارگران در جهان است. با توجه به سیاست سرکوب حکام در ایران و کردستان، رمز پیروزی و موفقیت، همچنین تحقق خواست کارگران را چگونه ارزیابی میکنید؟

ج/ من بسیار خوشبین به قیام و برخواستن یکباره کارگران و احاد مردم ایران و کردستان هستم دیگر رژیم قادر به کنترل و فرار از دست مشکلات نیست ، تظاهراتهای اخیر ایران مهر تایید این گفته است که مردم کف جامعه به جان آمده اند ، دیگر معترضین مطالبات خود را با خواهش و استغاثه بیان نمیکنند بلکه شعار آنها یادآور اواخر سلطنت پهلویست که هشدار به آنروز است که "مسلح" بشوند پس دیگر باید گفت "" آی ملت! کدام لباس آخر؟ امپراطور لباس به تن ندارد !""(3)( حکایت لباس جدید تر امپراطور!)691 بار دیده شده‌‌


AM:09:29:28/04/2018