گفتگوی اختصاصی اردلان فرجی با رادیو بخش فارسی فرانسه در خصوص میادین مین خنثی نشده در ایران

گفتگوی اختصاصی اردلان فرجی با رادیو بخش فارسی فرانسه در خصوص میادین مین خنثی نشده در ایران

متن مصاحبه رفیق "اردلان فرجی" روزنامه نگار و عضو کمیته مرکزی کومه له کردستان ایران، با رادیو فرانسه "بخش فارسی" در خصوص حوادث و پیامدهای ناشی از میادین مین پاکسازی نشده در ایران.

دلیل افزایش تعداد قربانیان "مین " در استان های مرزنشین ایران چیست؟

یکی ازدلایل عمده آن تعداد بیشمار" مین " و وجود 16 میلیون مین در مناطق مرزی غرب ایران است، که مناطق کوردنشین در آن قرار گرفته و شامل 5 استان بوده وآمارنشان دهنده، 16 میلیون " مین " باز مانده از جنگ ایرن و عراق میباشد، همچنان که سیاست هایی دیگری نیز وجود دارد و بویژه درهفته های اخیر که مین گزاری های جدید درحال انجام است، توجه شما را به مانورهای یک سال گذشته نیروهای سپاه و نیروهای امنیتی درکردستان و مناطق مرزی جلب میکنم، که تعداد زیادی ازادوات جنگی و تسلیحات را به مناطق غربی و کردستان گسیل داشته اند، که بعد ازاتمام این مانورنیروهایی که ازمناطق مختلف ایران جهت انجام این مانورها به کردستان روانه شده اند، مناطق انجام مانور را ترک کرده اند، اما تسلیحات جنگی کماکان در این مناطق باقی مانده است، در طول چند هفته اخیر در جلسات مسئولین نظامی و امنیتی منطقه اعلام شده است، که ضد انقلاب به مناطق مرزی و شهرهای کردستان چشم طمع دوخته است، درهمین راستا اقداماتی را برای ایجاد خطر یا ساخت حصار برای این شهرها اعمال داشته اند، ما در ارتباط با دوستان مان در ایران مطلع شده ایم، که درمکان های صعب العبوراین مناطق که برای تردد انسانی و دام واحشام میباشد، درفواصل چهارمتری با یک یا دو کولیدور سیم خارداری که داخل آن مین گذاری شده است، را ساخته اند، که دلیلی برای بالا رفتن آمارقربانیان میباشد، اما دلیل عمده آن مربوطبه بعد از جنگ ایران و عراق میباشد، که تلاشی سیستماتیک برای بقا این مین ها وجود داشته است، مین های ضد نفر موجود در این مناطق به دلیل وزن بسیارکم، پس از بارندگی ها و تغییرات جوی، پیوسته جابجا شده و در خارج از محدوده های مین گزاری قرار گرفته اند و ما روزانه شاهد قربانی گرفتن این مین های ضد نفرمیباشیم.

آیا پس از پایان مانورها بر اساس قانون مناطق مین گزاری شده باید پاکسازی شوند؟

قاعدتاً مانورهایی که برگزارمیشود، برای آماده سازی نیروها وموقت بوده، پس باید پاکسازی انجام شود، ولی سیاست جمهوری اسلامی به نسبت کردستان و مناطق غربی ایران، ملیتاریزه کردن وتبدیل کردن کردستان به پادگان بوده است، که این ادوات سرکوب، هر زمان آماده حاضرباشد، تا آنها راعلیه مردم خود بکار بگیرد، طبیعتا باید بعد انجام مانورها این ادوات و تسلیحات جنگی دوباره به پادگان ها منتقل شوند.

آیا مین گزاری فقط در کردستان انجام می شود؟

خیر این موضوع فقط مختص کردستان نبوده و در5 استان غربی ایران ازجمله، آذربایجان غربی، کرمانشاه، کردستان، ایلام و خوزستان موجود میباشد ونه فقط در غرب بلکه درمناطق شرقی نیز این نوع ساخت حفاظ از طریق " مین "، یکی از راههایی ست، که جمهوری اسلامی، تحت نام پروژه حفاظت از خود بکار گرفته است، بعد ازجنگ ایران و عراق که نزدیک به 30 سال از اتمام آن میگذرد، جمهوری اسلامی برنامه جدی برای مین زدایی ازاین مناطق نداشته است، و نه نسبت به آن بی تفاوت بوده است و با روانه کردن تسلیحات و ادوات جنگی بیشتر، سعی در ساخت حفاظی آهنی، برای برخورد احتمالی با اعتراضات وفعالیت های اپوزیسیون خارج از ایران داشته است.938 بار دیده شده‌‌


PM:12:01:20/06/2018