علی بهمنی/ خواستار ملحق شدن فرزندان کردستان به صفوف مبارزاتی کومه له شد

علی بهمنی/ خواستار ملحق شدن فرزندان کردستان به صفوف مبارزاتی کومه له شد

طی روزهای اخیر، رژیم اسلامی به ستاد و مقرهای احزاب کردستان ایران در خاک کردستان باشور حمله کرده، و همزمان سه زندانی سیاسی کورد را در زندان رجایی شهر کرج به دارآویخت. به نظر برخی از کارشناسان عرصه سیاست حملات اخیر رژیم اسلامی در مقطع کنونی، وارد مرحله جدیدی در برابر جنبش کردستان بوده و این امر، متقابلا آرایش و تاکتیک تازه نیروی پیشمرگ را بدنبال دارد. بدون تردید این حملات و تهدیدات مقرات و اردوگاه های حزب کومه له را بعنوان یکی از احزاب اصلی و قدیمی کردستان ایران را نیز شامل میشود.

آیا در شرایط فعلی، نیروی پیشمرگ کومه له آرایش جدید نظامی را اتخاذ کرده است؟

نیروی پیشمرگ کومه له تا چه اندازه آمادگی تقابل و پاسخگویی و رویارویی در مقابل حملات رژیم اسلامی را دارد؟

در این خصوص ئاسوی روژهه لات، جهت اطلاع از چگونگی امر و همچنین پاسخگویی به چندین پرسش، گفتگویی اختصاصی با علی بهمنی "علی سیف" یکی از مسئولین نظامی کومه له بدین شرح صورت داده است:

ئاسو/ در ابتدا، پرسشم را بدین گونه مطرح میکنم، حملات اخیر رژیم اسلامی بر علیه اردوگاه ها و مقرات احزاب کردستانی "روژهه لات" تا چه اندازه ای بر سر آریش نظامی نیروی پیشمرگ کومه له کارگر بوده است؟ آیا نیروی پیشمرگ کومه له در مقطع کنونی تمهیدات لازم و آرایش و تاکتیک جدیدی را تدارک دیده است؟

پاسخ/ بله یقینا این حملات و تهدیدات بر علیه احزاب کردستانی و همچنین کومه له بدون تاثیر نبوده است. اما لازم میدانم که یادآوری کنم، از زمان انشعاب و جدایی کومه له از کمونیست ایران و پروژه بازسازی کومه له، فعالیت پیشمرگه های کومه له از آنزمان وارد مرحله ای تازه شده و تا کنون نیز ادامه دارد. با گذشت بیش از 18 سال، نیروی پیشمرگ کومه له در کردستان حضور داشته و این حضور "در خاک کردستان" کماکان ادامه دارد.

ضمنا، در این دوره و مرحله جدید که رژیم اسلامی با پنلها و تحرکات مختلفی از جمله بمب گذاری، فرستادن جاسوس، ترور و توپباران و موشکباران، اقدام به فعالیت مضاعفی کرده است، این مهم نه تنها بر فعالیتهایمان در خاک کردستان موثر و کارگر نبوده، بلکه موجب بوجود آمدن زمینه و بستری شده که یکبار دیگر و بیش از گذشته خود را منسجم تر کرده و ساختار خود را در جهت آمادگی بیشتر در این برهه و شرایط تقویت کنیم.

در طی 18 سال گذشته "از سال "2000" به بعد که بعنوان مرحله ای تازه ای در تاریخ کومه له نیز شناخته شده است، آموزشگاه کومه له به طور مدام مشغول به آموزش و فعالیتها و برنامه های محوله خود بوده و حتی برای یک ساعت نیز تعطیل نشده است. طی 20 سال گذشته رژیم اسلامی بر این باور بوده که فعالیت کومه له و دیگر احزاب، در کردستان کمرنگ شده و این نیروی کارگر و موثر و تمام کننده معادلات در کردستان حضور ندارند. به همین سبب به تحرکات در کردستان پی برده و بر این امر واقف بود که مردم کردستان، احزاب را بعنوان رهبر جنبش و مبارزاتی خود دانسته، و پیوستن گروه گروه از فرزندان کردستان به صفوف مبارزاتی، نشان از حقانیت این مسئله میبآشد و این امر نیز برای رژیم اسلامی به وضوح ملموس و روشن است. به همین سبب است که، دیگر بار با پنلها و برنامهای خود، اقدام به ترور شخصیتها، افراد، بمب گذاری و... نموده است و با این اقدامات ماجراجویانه موجب بی ثباتی در منطقه نیز شده است.

به عقیده من "علی بهمنی" این دوره از مبارزه و پس از حملات رژیم به اردوگاه های احزاب و اعدام کردن سه فعال سیاسی کورد متفاوت بوده و وارد مرحله جدیدی شده است. این مهم، نیاز به تاکتیک و آرایشی نو دارد. ناگفته نماند این به معنای رعب و ترس نیست، بلعکس ما را برای اقدامات جدید مصمم تر، و در مقابل رژیم اسلامی محکمتر خواهد کرد. هرچند اقدامات صورت گرفته، تکمیل نیست ولی بدون شک حرکتی موثر میبآشد. اما میبآیست خود را جهت نزدیکی هر چه فزاینده تر به شهروندان کورد و همچنین فعالیت در مرزها مهیا و آماده کنیم.

من "علی بهمنی" بر این باورم که توانایی چنین اقداماتی را داریم، نیروی پیشمرگ داریم و توانایی تقابل را نیز داریم. بعنوان نمونه میتوان به توپباران مقرهایمان در "هلگورد" که در سال گذشته، از سوی توپخانه های رژیم اسلامی صورت گرفت، اشاره کرد.

ئاسو/ در صورت تکرار مجدد این حملات و هدف قرار دادن اردوگاه ها و مقرات کومه له، شما آمادگی مقابله با این اقدام را دارید؟ و یا تدابیری جهت کم کردن خسارات احتمالی حملات به اردوگاه های کومه له اتخاذ کرده اید؟

پاسخ/ رژیم اسلامی در طول عمر خو از هیچ تلاشی بر علیه جنبش کردستان و احزاب کورد دریغ نکرده است. نزدیک به چهار دهه، تمامی توان خود را در مقابل احزاب کورد بکار گرفته و هم اکنون نیز تحرکات و اقدامات خود را افزایش داده است. بدون تردید ما آمادگی کامل را در این زمینه داریم. اردوگاه ها و مقرات ما همچون ده روز گذشته نیست، آموزش در میان نیروی پیشمرگ همچنان ادامه دارد. با قاطعیت میگویم، برنامها و تدابیر را به شیوه ای اخاذ کرده ایم که، رژیم اسلامی نتواند ضربه ای موثر وارد نماید.

ئاسو/ تشکیل نیروی پیشمرگ مشترک در میان احزاب کورد "روژهه لات" تا چه اندازه ای ضرورت دارد؟

پاسخ/ ما "کومه له" مدتهای مدیتی ست بر سر مسئله همکاری در میان احزاب کردستان گفتگو کرده ایم. از تشکیل مرکز اطلاع رسانی مشترک گرفته تا تشکیل نیروی پیشمرگ مشترک، تاسیس آفیس عملیاتی مشترک و غیره. مردم کردستان ایران نیز تحت تاثیرات احزاب کردستان، به این نتیجه رسیده اند که، تنها اتحاد و همبستگی میتواند محق مطالبات و خواسته هایشان باشد. اتحاد ضامن پیروزیست. اعتصابات سراسری روزهای گذشته در کردستان، نشان از پیام اتحاد مردم به دست اندرکاران و مسئولان حکومتی بود. اگر به کردستان نگاهی گذرا داشته باشیم، اعتصابات عمومی، حمایت و پشتیبانی بی نظیر مردم از جانباختگان محیط زیستی، جمع آوری اقلام مورد نیاز شهروندان زلزله زده را به عینه نظاره گر بودیم. مردم کردستان واقفند که تغییرات اساسی در ایران بوجود خواهد آمد و به همین سبب متحدند و خواهان مطالبات خود میبآشد. به همین منظور ضرورت دارد، احزاب روژهه لاتی دارای نیرویی مشترک و فرماندهی مشترک باشد. اگر ضرورت نیرویی مشترک احساس نشود، فاقد نیرویی موثر و کارگر در منطقه خواهیم بود. در طی دو سال گذشته شاهد فقدان کار گروهی و مشترک بودیم و این مسئله به تنهایی موجب ضربه زدن به احزاب و جنبش کردستان میشود.

در طی روزهای گذشته، احزاب با فراخوان و انتشار اطلاعیه ای مشترک، اعتصاب سراسری در کردستان "روژهه لات" را سازماندهی کردند و این مهم، پیام بزرگی بود برای تمامی احزاب کردستان ایران. به همین دلیل در این شرایط و مقطع زمانی، اتحاد و انسجام احزاب ضرورتی انکار ناپذیر و نامتغیر بوده و لازم میدانم نیروی مشترک پیشمرگ تاسیس شود.

ئاسو/ بعنوان یکی از مسئولین نظامی کومه له چه پیامی خطاب به مردم کردستان دارید؟

پاسخ/ پیام من به مردم کردستان بلاخص به جوانان "روژهه لاتی" این است که، افق پیروزیمان نزدیک است. تغییرات بنیادی و اساسی در ایران نزدیک است. اما هیچ تغییری بدون تلاش و مبارزه تحقق نخواهد یافت. و به همین سبب خواستار ملحق شدن جوانان کردستان به صفوف مبارزاتی کومه له بوده، و مبارزه را انتخاب نمایند. زیرا در این صورت میتوانیم دوش به دوش همدیگر در خدمت جنبش بزرگ ملت کورد باشیم.

منظور فقط بدست گرفتن سلاح پیشمرگانه نیست، بلکه مقصود این است که یکی از میادین مبارزه را جهت مقابله با رژیم اسلامی انتخاب نمایند. همین جوانان مبارز که در خیانهای کردستان شعار آزادیخواهی سر میدهند، و شهروندانی که با تعطیلی مغازه ها و محل کسابت خود پیامی سیاسی را به گوش حکام میرسانند، تمامی این اقدامات خدمتی بزرگ و مضاعف، در راستای حمایت از جنبش کردستان است.

در پایان/ نیروی پیشمرگ کومه له از بطن وجودی ملت کردستان است. به هر شیوه و طرقی که امکان دارد، از نیروی پیشمرگ پشتیبانی و حمایت کنید و اهداف و آرمانهای خود را با آن پیوند زنید.

ترجمه به فارسی/ آرام محمدی1369 بار دیده شده‌‌


PM:05:00:17/09/2018