گسترش بی سابقه فساد مالی در ایران

گسترش بی سابقه فساد مالی در ایران

ن/ آرام محمدی

آسونیوز/ به گفته و اعتقاد برخی از کارشناسان و کنشگران حوزه اقتصادی، از یک سو فشار و اعمال تحریم های اقتصادی بر علیه ایران و تداوم تحریم ها و همچنین پیامدهای ناشی از آن، و از سوی دیگر، تسخیر سیستم اقتصادی ایران در دست افراد و نفوذ ارگانهای امنیتی و حکومتی و فشار مضاعف مافیای اقتصادی، موجب گسترش چشمگیر فساد مالی، اداری و اقتصادی در ایران شده است و عدم اراده جدی سیاسی در برخورد و تعامل با این مسئله وضعیت اقتصادی ایران را روز به روز ترد تر و شکننده تر میکند. بحران اقتصادی در ایران و وضعیت و شرایط بحرانی بانکها و فساد سیستماتیک مالی و دزدی های کلان بانکی و اقتصادی به خطری جدی و چالشی بزرگ در فراروی شهروندان ایرانی قرار گرفته است.

فساد در سیستم مالی و اقتصادی ایران به حدی گسترش یافته است که، اراده ای جدی و در عین حال سیاسی را جهت برخورد با مافیای فساد مالی و اداری را در ایران می طلبد، تا که نفوذ و دست رانتخواران و وابستگان به حکومت در این ارتباط قطع شود. بدهی گسترده میلیارد دلاری بانکهای خصوصی به بانک مرکزی و مردم که بیشرآنان نیز به نهادهای نظامی و مسئولین حکومتی وابسته هستند را نباید نادیده گرفت. اما متاسفانه سیستم فساد مالی و اداری در کشور به نوعی به هم مرتبط هستند و به سبب زدو بندهای درون جناحی و حزبی در خصوص برخورد با عاملان و آمران این مسئله تا کنون محقق نشده است. بانکهای خصوصی در ایران که با مجوز رسمی خود بانک مرکزی مشغول به فعالیت بوده، با ترفندهای مختلفی نقدینگی مورد نیاز خود را فراهم آورده و در مقابل، اقدام به عدم پرداخت و بازگرداندن سرمایه های شهروندان میکنند. این امر طی دو سال گذشته موجب اعتراض گسترده شهروندان شده است. اما متاسفانه تا کنون هیچ برخوردی با مسببان و عوامل با نفوذ در بانکهای خصوصی و دولتی از سوی دولت و مجلس صورت نگرفته است.

کارشناسان اقتصادی همواره دولت را مسبب گرانی، تورم و بی کفایتی دانسته و یکی از عمده دلایل این مسئله، تاسیس بیش از حد و مورد نیاز بانکهای خصوصی در جامعه که اغلب به نهادهای امنیتی و نظامی وابسته بوده و همچنین ایجاد زمینه هایی در خصوص فعالیت بیشتر نزدیکان و افراد وابسته به حکومت بیان شده است. به اذعان و اعتراف مسئولین سازمان برنامه و بودجه قدرت و توانایی خرید شهروندان ایرانی به بیش از 50 درصد رسیده است و این در حالی است که، حقوق و دستمزد کارگران تا سقف یک میلیون و پانصد هزار تومان است و خط فقر در استانها و یا در شهرهای کوچک به 5 میلیون و در تهران در برخی از موارد به 10 میلیون میرسد.948 بار دیده شده‌‌


AM:09:38:06/01/2019