مرجان شیخ الاسلامی متهم فساد پتروشیمی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود

مرجان شیخ الاسلامی متهم فساد پتروشیمی از فیلتر شورای نگهبان رد شده بود

آسونیوز/ اخیرا چهارمین جلسه رسیدگی به پروند بزرگ فساد پتروشیمی در تهران برگزار شد. رضا حمزه لو متهم ردیف اول این پرونده درباره چگونگی مشارکت خود و شرکت پتروشیمی با مرجان شیخ الاسلامی، از دیگر متهمان فراری این پرونده عنوان کرد: مرجان شیخ الاسلامی از چهرهای شناخته شده ای بود که به عنوان کارشناس، با مجلس و کمیسیون فرهنگی همکاری داشته و مورد تائید و اطمینان مجلس بوده و همچنین از فیلتر شورای نگهبان نیز رد شده بود.

لازم به ذکر است که، مرجان شیخ السلامی به عنوان یکی از متهمان پرونده بزرگ فساد 7 میلیارد و 656 میلیون یورویی، هم اکنون در کانادا بسر میبرد.396 بار دیده شده‌‌


AM:09:03:15/04/2019