افزایش آمار دانش آموزان مبتلا به مواد مخدر در ایران

افزایش آمار دانش آموزان مبتلا به مواد مخدر در ایران

آرام محمدی

آسونیوز/ با توجه به شواهد و قرائن و همچنین و با استناد به آمارهای موجود، آمار دانشجویان، دانش آموزان و کودکان مبتلا به مواد مخدر در ایران روند افزایش دارد و هر روزه شاهد پیوستن جمع کثیری از دانش آموزان مدارس به انواع مواد مخدر بویژه از نوع ماده مخدر "گل" در ایران هستیم. در همین زمینه مسئولین و کارگزاران حکومتی نه تنها هیچ تلاشی را در راستای حل و ممانعت از این معضل و مشکل اجتماعی صورت نداده اند، بلکه از انتشار آمارهای واقعی نیز سر باز میزنند.

علیرغم نبود آماری واقعی از دانش آموزان و یا کودکان مبتلا به مواد مخدر در ایران، خود رژیم جمهوری اسلامی و ماموران وابسته به اطلاعات و مافیای سپاه، در صدد حمایت از عمده فروشان و یا خرده فروشان انواع مواد مخدر، بویژه ماده مخدر صنعتی هستند و خود وابستگان و منسوبان حکومتی از اصلیترین عامل ساخت، پخش و ترویج انواع مواد مخدر در مدارس و دانشگاه های ایران می باشند.

در همین ارتباط، اسکندر مومنی از سرکردگان نظامی سپاه و مسئول به اصطلاح مرکز مبارزه با مواد مخدر در پرس کنفرانسی که به همین عنوان برگزار شده بود، شرکت کرده وگفت: علیرغم به اینکه استفاده از مواد مخدر کمتر از گذشته شده است، اما بیشترین مواد مخدری که دامنگیر دانش آموزان به طور مستقیم و خانواده آنان شده است از نوع ماده مخدر گل میبآشد که درصد توهم این ماده از دیگر مواد مخدر صنعتی بالاتر است.

اما آمارهای غیر رسمی و غیر حکومتی نشان از افزایش استفاده دانش آموزان و دانشجویان از انواع مواد مخدر را دارد.

علیرغم اعلام آمارهای دولتی از سوی این کارگزار حکومتی "اسکندر مومنی"، نهادهای مردمی و فعالین و کنشگران عرصه اجتماعی در ایران آمار تعداد کودکان، دانش آموزان و دانشجویان و حتی شهرندان مدنی و دختران را بیش از آمارهای اعلام شده حکومتی می دانند. البته پائین بودن سن اعتیاد، بلاخص در میان دختران و زنان را میبآیست به این مقوله افزود که خود جای بسی تامل دارد.

اسکندر مومنی در بخش دیگری از سخنان خود عنوان کرد که، فروشنگان مواد مخدر هر روز با ماده ای جدید و یا در بسته های رنگین و طرح های مختلف دانش آموزان را اغفال می کنند. اما این سرکرده رژیم علیرغم آشنایی با نحوه چگونگی گسترش و ترویج مواد مخدر از سوی فروشندگان، هیچ راه حلی را در جهت مبارزه با این افراد ارائه نکرد. با توجه به بکارگیری افراد و نیروهای تحت حمایت سپاه و اطلاعات در ترویج مواد مخدر در ایران و بلاخص در مدارس، چگونه میتوان انتظار داشت که خود رژیم که مسبب و بانی ساخت و ترویج و مافیای انواع مواد مخدر در داخل و خارج از مرزها بوده، در صدد مبارزه با این بلای خانمانسوز براید...789 بار دیده شده‌‌


PM:02:16:11/06/2019