سونامی بیکاری گریبانگیر هزاران کارگر شاغل در مراکز اسقاط خودرو شده است

سونامی بیکاری گریبانگیر هزاران کارگر شاغل در مراکز اسقاط خودرو شده است

آسونیوز/ با توجه به شرایط بحرانی اقتصاد ایران، هزاران کارگر در پی سیاست های غلط و ناکارامد رژیم جمهوری اسلامی ایران شانه خم کرده اند. در همین ارتباط 5 هزار از کارگران مراکز اسقاط خودرو تا کنون از کار بیکار شده اند.

یکی از مهمترین دلایل بیکاری کارگران مراکز اقساط خودرو در ایران، خودرو سازان و کارخانه های خوردسازی است، که زیر بار اسقاط تولیدات از رده خارج خود نمی روند. در میان میبآیست فشار معیشتی و اقتصادی بر خانواده های کارگران مراکز اسقاطی خوردو در ایران که بالغ بر 20 هزار نفر هستند را نیز به این مجموعه افزود.

اساسا وظیفه دولت و مجلس است که رفاه کارگران و امنیت شغلی آنان را حفظ کند، اما تا کنون نه دولت و نه مجلس هیچ تمهیدات و برنامه ای جامع و تدوین شده را در جهت رفع مشکلات کارگران در دست اقدام ندارند.189 بار دیده شده‌‌


AM:10:03:16/06/2019