آژانس تائید کرد که ایران از مرز تعیین شده غنی سازی عبور کرده است

آژانس تائید کرد که ایران از مرز تعیین شده غنی سازی عبور کرده است

آسونیوز/ سخنگوی یوکیا آمانو "رئیس سازمان بین المللی انرژی اتمی" تائید کرد که ایران از مرز مجاز 3/67 درصدی برای تلغیظ اورانیوم عبور کرده است و تعهدات خود در قبال پایبندی به برجام را زیر پا گذاشته است.

پیشتر نیز سازمان انرژی اتمی ایران عنوان کرد که سطح غنای تولید اورانیوم را به 4/5 درصد رسانده است و آژانس نیز به زودی غنای دقیق سوخت را اعلام می کند.

ایران با افزایش غلظت غنی سازی اورانیوم بیش از حد مجاز در برجام، قصد دارد شرکای اروپایی را برای مطالبات اقتصاداش تحت فشار قرار دهد.95 بار دیده شده‌‌


AM:10:14:09/07/2019