برکناری رئیس زندان مرکزی سنندج

برکناری رئیس زندان مرکزی سنندج

آسونیوز/ اخیرا عزیز حیدری از کارگزاران رژیم اسلامی و رئیس زندان مرکزی سنندج از سمتش برکنار، و معاون وی با هویت نادری به عنوان رئیس زندان مرکزی سنندج انتخاب شده است.

گفتنی ست که این کارگزار حکومتی یکی از عوامل آتش بهاختیار بوده که در اذیت و آزار زندانیان، بلاخص زندانیان سیاسی و خانواده های آنان نقش بسزایی داشته است.

عزیز حیدری به اتهام عدم تحویل بالغ بر 100 گوشی تلفن همراه از اموال تملیکی سنندج، که در بازار آزاد به فروش رسانده، از سمت خود برکنار شده است.308 بار دیده شده‌‌


PM:01:26:09/07/2019