فساد دو میلیون یورویی در وزارت بهداشت

فساد دو میلیون یورویی در وزارت بهداشت

آسونیوز/ گویا فساد مالی و اداری به امری عادی و روزمره در میان کارگزاران و نهادهای حکومتی مبدل شده است. در این راستا، اخیرا وزیر بهداشت و درمان از افشای فساد 2 میلیون ریورویی در وزارت بهداشت و درمان خبر داد.

در حالی که کارگزاران حکومتی از جمله مسئولین وزارت بهداشت از کمبود دارو و تجهیزات پزشکی خبر می دهند که وزیر بهداشت رژیم جمهوری اسلامی ایران از بازداشت تعدادی از کامندان این وزراتخانه به دلیل نقش داشتن در تخلف در حوزه واردات و تجهیزات پزشکی پرده برداشت.
گفتنی ست که این تخلف دو میلیون یورویی که قرار بوده جهت واردات تجهیزات پزشکی هزینه شود، صرف واردات مصالح ساختمانی شده است.208 بار دیده شده‌‌


PM:05:05:17/07/2019