مرگ کارگر بوکانی بر اثر حادثه کاری

مرگ کارگر بوکانی بر اثر حادثه کاری

آسونیوز/ در تداوم مرگ کارگران در محیط های کاری، طی روزهای گذشته یک کارگر کورد بوکانی با هویت "علی رحیمی" فرزند محمد حین کار و به سبب فقدان امنیت در محیط، جان خود را از دست داد.

نامبرده از ساکنین "ینگیجه" از توابع بوکان بوده و سقوط از ارتفاع منجر به مرگ وی شده است.

یادآور می شود که، عدم رعایت ایمنی در محیط های کاری، عدم آموزش های لازم و فراگیر از سوی کارفرما، بی توجهی مسئولین به وضعیت ایمنی کارگران، فقدان تجهیزات و وسائل مورد نیاز در محیط های کار، زدو بند بازرسان سازمان های مرتبط با عوامل انتظامی، بکارگیری وسائل فرسوده در محیط های کاری و غیره از عمده ترین عوامل ایجاد حوادث ناشی از محیط های کاری است.

ضمنا، خانواده های کارگران قربانی از حمایت هیچیک از نهادهای دولتی برخورد دار نیستند.296 بار دیده شده‌‌


PM:09:03:17/07/2019