اذعان امامان جماعت به خلوت بودن نمازهای جمعه در ایران

اذعان امامان جماعت به خلوت بودن نمازهای جمعه در ایران

آسونیوز/ در جریان برگزاری نمازهای جمعه مورخه 4 تیرماه سال جاری، برخی از امامان جماعت از جمله احمد خاتمی امام جمعه موقت تهران عنوان کردند که، طی سال های اخیر نمازهای جمعه در ایران خلوت بوده و با رکود و عدم کمتر و مشارکت برگزار شده اند. در این احمد خاتمی رسانه ها را مورد نقد قرار داد و عنوان کرد که از خلوت بودن نمازهای جمعه خوشحال نباشند.

موضوع عدم استقبال از نماز جمعه مدتهاست که از سوی رسانه های ایران مطرح شده است. اما امامان جماعت تا کنون به این امر اذعان نکرده بودند و بیان این امر را خطرناک ارزیابی می کنند.

لازم به ذکر است که، امامان جماعت در ایران از سوی علی خامنه ای انتخاب شده، و نطق هایی که در نمازهای جمعه بیان می کنند، میبآیست از فیلتر ارگان های امنیتی و یا ستاد برگزاری نماز جمعه عبور نماید.

رژیم جمهوری اسلامی پس از روی کارآمدن و تسلط خود بر ایران، از برگزاری نماز جمعه به عنوان یکی از ابزارها در جهت تبلیغ سیاست های خود بهره می برد. اما در طی سال های اخیر به دلایل مختلفی تا کنون استقبال مردم از مشارکت در نمازهای جمعه در ایران کمتر شده و کارگزران حکومتی به این موضوع اعتراف و اذعان کرده اند.317 بار دیده شده‌‌


AM:09:41:27/07/2019