گفتگوی رفیق عبداللە_مهتدی دبیر کل حزب کومەلە کردستان ایران با برنامە بخش عربی المشهد از مجموعە برنامە های تلویزیون BBC

گفتگوی رفیق عبداللە_مهتدی دبیر کل حزب کومەلە کردستان ایران با برنامە بخش عربی المشهد از مجموعە برنامە های تلویزیون BBC

128 بار دیده شده‌‌


PM:01:11:15/08/2019